Search

Відповідно до Наказу НМАПО імені П.Л. Шупика «Про введення в дію рішень засідання вченої ради» (протокол №9 від 12.11.2014) у 2016 році створено наукову школу хірургії серця та магістральних судин імені академіка Г.В. Книшова. Спеціальність 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

Місія наукової школи: створення нових знань, теорії та практики в галузі хірургії серця та магістральних судин.

Напрямки діяльності школи: 1) Вчення про надання висококваліфікованої хірургічної допомоги хворим з найважчими захворюваннями серцево-судинної системи, в тому числі хворим зі складними порушеннями ритму серця. 2) Організація навчання та підготовки лікарів хірургічних і терапевтичних спеціальностей, що спрямовані на оволодіння сучасними методами діагностики та хірургічного лікування вроджених і набутих вад серця, ішемічної хвороби серця, пухлин серця, порушень ритму та іншої патології серцево-судинної системи, що підлягає оперативному лікуванню. 3) Методична робота (створення та розробка навчальних програм, навчальних посібників і підручників з метою комплексного навчання слухачів). 4) Проведення численних наукових досліджень та впровадження їх результатів в практику охорони здоров'я з метою покращення якості надання кардіохірургічної допомоги населенню України.