Google search

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович – академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат Премії Кабінету Міністрів України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Лауреат премії імені М.М. Амосова Президії НАН України. З 2021 року віце-президент НАМН України.

За роки трудової діяльності пройшов шлях від лікаря-хірурга, молодшого наукового співробітника, завідувача відділом наукового підрозділу, заступника директора з наукової роботи, першого заступника директора до директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». У період 2004 − 2015 рр. (із перервами) В.В. Лазоришинець очолював лікувально-організаційне управління Національної академії медичних наук України, у 2008 р. займав посаду заступника Міністра охорони здоров'я України, а з 2008 р. по 2010 р. посаду першого заступника Міністра. З квітня 2014 р. – заступник Міністра охорони здоров'я України. З жовтня по грудень 2014 р. − виконуючий обов'язки Міністра охорони здоров'я України. З грудня 2014 р. по січень 2015 р. − перший заступник Міністра охорони здоров'я України.

ВІТОВСЬКИЙ Ростислав Мирославович – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. З 1993 р. Р.М. Вітовський поєднує хірургічну роботу з викладацькою. Він є одним з організаторів кафедри хірургії серця та магістральних судин. За 29 років роботи на кафедрі пройшов шлях від асистента до професора кафедри. Професор Р.М. Вітовський – провідний фахівець з серцево-судинної хірургії. Автор понад 270 наукових праць і методичних рекомендацій з різних аспектів кардіохірургії, має 13 авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі. Лауреат премії імені М.М. Амосова Президії НАН України 2006 року за монографію «Пухлини серця (проблеми діагностики та хірургічного лікування)». Нагороджений відзнакою НАМН України «Медаль імені М.М. Амосова». h-index за Google Scholar – 5.ІСАЄНКО Володимир Владиславович – кандидат медичних наук, доцент. Кваліфікований педагог, бере участь у розробці навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення та спеціалізації з хірургії серця та магістральних судин. Автор більше 150 публікацій, з них – 146 наукового та 7 навчально-методичного характеру. Отримав 17 авторських свідоцтв на винахід та корисну модель. В.В. Ісаєнко – лікар-кардіохірург з 32-річним стажем роботи, проходив навчання в Японії (Toho University Ohashi Hospital) та виконує складні кардіохірургічні втручання. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин». h-index за Google Scholar – 3.ПІЩУРІН Олександр Анатолійович – кандидат медичних наук. Відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі. О.А. Піщурін - висококваліфікований фахівець, головним напрямком його науково-практичної роботи є діагностика та хірургічне лікування вроджених та набутих вад серця. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин» з 2004 р. Як педагог активно передає свій досвід лікарям-кардіологам та кардіохірургам з регіональних кардіохірургічних центрів, які навчаються на кафедрі. О.А. Піщурін проводить велику роботу по вивченню та впровадженню нових досягнень кардіохірургії в практику охорони здоров'я, надає консультативну і практичну допомогу під час регулярних виїздів в обласні та районні кардіоцентри. Проходив стажування в провідних закордонних клініках, неодноразово брав участь в роботі українських та міжнародних з'їздів і конференцій кардіологів та серцево-судинних хірургів. Автор та співавтор більше 70 наукових праць у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Член Асоціації серцево-судинних хірургів України з 1994 р. h-index за Google Scholar – 3.

ОНІЩЕНКО Володимир Федорович – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Володіє унікальним клінічним досвідом перфузійного забезпечення пацієнтів при трансплантації серця (з 2003 р.) та легенів (з 2016 р.). Проводить регулярні навчальні заходи на кафедрі для студентів, інтернів та лікарів. Приймає активну участь в розвитку клінічної аритмології на базі ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». Проходив стажування в провідних зарубіжних клініках. Є співавтором монографії по інноваційному лікуванню серцевої недостатності за допомогою трансплантації стовбурових клітин та має понад 120 друкованих робіт і 15 патентів на винахід та корисну модель. Член Асоціації серцево-судинних хірургів України. h-index за Google Scholar – 2.

ЯКУШЕВ Андрій Володимирович – кандидат медичних наук, лікар-аритмолог. Працює на кафедрі з 2021 р. Є автором та співавтором 3 патентів на винахід та корисну модель, а також більше 40 наукових публікацій у фахових періодичних виданнях. Проходив стажування в клініках Бельгії, Австрії, Хорватії, Іспанії. В 2019 році успішно пройшов європейську сертифікацію по електрофізіології (ECES). Член європейського товариства серцевого ритму (EHRA).