Google search

Базою для проведення лікувально-діагностичної роботи співробітниками кафедри є ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», зокрема два його підрозділи:

- відділення хірургічного лікування патології серця з поліорганною недостатністю;

- відділення лікування аритмій (лабораторія електрофізіологічних, гемодинамічних та ультразвукових методів дослідження з рентгенопераційною).

Робота відділення хірургічного лікування патології серця з поліорганною недостатністю спрямована на надання цілодобової планової та екстреної допомоги пацієнтам з набутими вадами серця, пухлинами серця, ішемічною хворобою серця та іншими хірургічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Професор кафедри Вітовський Р.М.

 

Професор Р.М. Вітовський з доцентом В.В. Ісаєнко та курсантом кафедри виконують пластику мітрального клапана у пацієнта з мітральною недостатністю

Доцент В.В. Ісаєнко та курсант кафедри під час операції пластики дефекта міжпередсердної перегородки

Розроблено та впроваджено в практику алгоритм діагностики та термінового лікування первинних пухлин серця, що значно покращило безпосередні та віддалені результати операцій.

Розроблено оригінальні теорії петогенезу обструктивних гіпертрофічних кардіоміопатій та на її основі – перспективний метод лікування – двокамерна електрокардіостимуляція.

Розроблено та впроваджено методи векторного аналізу електричної та механічної функцій серця при гіпертрофічній та ділатаційній кардіоміопатіях.