Google search

Наукові, клінічні підрозділи та лабораторії ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» є чудовою базою для удосконалення знань лікарів різних спеціальностей та дозволяють здійснювати педагогічний, науковий та лікувальний процеси на високому сучасному рівні. Співробітники кафедри мають багаторічний досвід науково-педагогічної роботи та всебічно сприяють слухачам набувати академічні знання. В навчальний процес постійно впроваджуються наукові розробки співробітників НІССХ імені М.М. Амосова з удосконалення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця, складних вроджених вад серця, пухлин серця, інфекційного ендокардиту, гіпертрофічної та дилятаційної кардіоміопатії та ін. Досягнення в лікуванні цих важких патологічних станів визнані світовою медициною.