Google search

Розроблено та впроваджено в практику алгоритм діагностики та термінового лікування первинних пухлин серця, що значно покращило безпосередні та віддалені результати операцій.

Розроблено оригінальні теорії петогенезу обструктивних гіпертрофічних кардіоміопатій та на її основі – перспективний метод лікування – двокамерна електрокардіостимуляція.

Розроблено та впроваджено методи векторного аналізу електричної та механічної функцій серця при гіпертрофічній та ділатаційній кардіоміопатіях.