Google search

Кафедра хірургії серця та магістральних судин є першою в Україні кардіохірургічною кафедрою, яка була створена на базі Київського НДІ серцево-судинної хірургії МОЗ України в 1992 році.

Метою заснування кафедри було надання можливості лікарям різних спеціальностей отримувати та удосконалювати знання про застосування сучасних методів діагностики та хірургічного лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи.

Засновником кафедри та її першим завідувачем був учень академіка Миколи Михайловича Амосова і тодішній директор Інституту Геннадій Васильович Книшов (1934 – 2015).

Академік НАН і НАМН України, іноземний академік РАМН, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Книшов очолював кафедру до 2015 року. Двічі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.М. Амосова, премії імені О.М. Бакулєва. Його життєвий шлях був відзначений найвищими урядовими нагородами: званням Герой України з врученням ордена Держави, орденом «Знак Пошани», орденами князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів, відзнакою НАМН України «Медаль імені М.М. Амосова», Золотою медаллю академіка РАМН О.М. Бакулєва, медаллю академіка РАМН В.І. Бураковського.

Серед найбільш важливих наукових і практичних досягнень Г.В. Книшова варто відзначити фундаментальні дослідження в області хірургічного лікування хворих на серцеву недостатність, новий підхід до теорії її виникнення внаслідок порушення синхронності та послідовності скорочень різних відділів серця, новаторські розробки з анатомії та фізіології серця, що стосуються спіралеподібної будови серцевого м'яза, гвинтоподібного його скорочення, принципу «золотого перетину» і резонансу в системі кровообігу.

В Україні саме він впровадив метод аортокоронарного шунтування при ішемічній хворобі серця, метод керованої загальної гіпертермії при гострому інфекційному ендокардиті, вперше застосував хірургічну корекцію і оптимальне лікування складних порушень ритму серця.

Г.В. Книшов створив власну кардіохірургічну школу, за його ініціативи та за безпосередньої участі в Україні було створено 25 кардіохірургічних центрів. У 1991 р. ним була заснована Асоціація серцево-судинних хірургів України, беззмінним президентом якої він оставався до 2015 року.

Думки, ідеї, пропозиції, результати досліджень, лікувальної практики і наукових гіпотез Г.В. Книшова викладені в 505 наукових працях, 10 монографіях, трьох підручниках для студентів медичних вузів III - IV рівнів акредитації, 49 винаходах. Під його керівництвом захищено понад 40 докторських і кандидатських дисертацій.

Завдяки своїй обдарованості, допитливості і таланту, неймовірної працьовитості і сили характеру Г.В. Книшов став видатною особистістю в серцево-судинній хірургії, українській та світовій медичній науці, сповна заслужив слави, почестей, людської вдячності і любові.

У період з листопада 2015 р. по серпень 2016 р. обов'язки завідувача кафедри виконував професор Ростислав Мирославович Вітовський.

З вересня 2016 року кафедру очолює академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат Премії Кабінету Міністрів України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Лауреат премії імені М.М. Амосова Президії НАН України, голова правління Асоціації серцево-судинних хірургів України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», доктор медичних наук, професор Василь Васильович Лазоришинець.

Для підвищення якості учбово-методичного процесу на кафедрі професором В.В. Лазоришинцем було започатковано використання відеоапаратури, яка дозволяє вести онлайн-трансляцію з операційних НІССХ імені М.М. Амосова до аудиторій, де знаходяться слухачі.

Крім того, за наказом В.В. Лазоришинця кардіохірурги, які навчаються на кафедрі, мають змогу безпосередньо брати участь в оперативних втручаннях, що проводяться в НІССХ імені М.М. Амосова, в якості асистентів. Кардіологи, ревматологи, анестезіологи, терапевти, педіатри, лікарі з функціональної діагностики, загальної практики - сімейної медицини, акушери-гінекологи, що проходять навчання на циклах тематичного удосконалення, в обов'язковому порядку теж відвідують операційні, де вивчають особливості хірургічних втручань і роботи серця в інтраопераційному періоді та отримають уявлення про сучасні можливості хірургічного лікування хвороб серця і судин.

У різні часові періоди на кафедрі працювали професори І.В. Вихованюк і С.М. Фуркало, доценти А.О. Антощенко, Є.О. Білинський, В.О. Гонтаренко.

На даний час у штат кафедри входять:

  • професор кафедри  д.мед.н., професор Ростислав Мирославович Вітовський
  • доценти кафедри   к.мед.н. Олександр Анатолійович Піщурін
  • к.мед.н. Володимир Владиславович Ісаєнко
  • к.мед.н. Володимир Федорович Оніщенко
  • асистент кафедри   к.мед.н. Андрій Володимирович Якушев
  • лаборант кафедри Ксенія Павлівна Кузьміна

Всі викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, перебуваючи на навчанні у вітчизняних та закордонних профільних закладах. Базою кафедри є ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Кафедра є опорною зі спеціальності “хірургія серця і магістральних судин” та займається теоретичною та практичною підготовкою кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, терапевтів, педіатрів, лікарів з функціональної діагностики, загальної практики – сімейної медицини, акушерів-гінекологів, а також інших фахівців, які працюють з пацієнтами з хірургічною патологією серцево-судинної системи.

Понад 5000 лікарів навчались на кафедрі за роки її існування, більше 600 з них одержали спеціальність “хірургія серця і магістральних судин”. Більше 60 слухачів-іноземців з Азербайджану, Афганістану, Білорусі, Грузії, Камеруну, Кіпру, Лівану, Молдови, Індії, Ірану, Палестини, Туреччини, Узбекистану, Швейцарії та інших країн пройшли підготовку через спеціалізацію, аспірантуру та клінічну ординатуру.