Google search

Кандидат медичних наук, асистент кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія».

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

В НУОЗ України імені П. Л. Шупика працює з 2016 р. на кафедрі гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків на посаді асистента; з червня 2017 р. – асистент кафедри громадського здоров'я,  епідеміології та екології.

Автор і співавтор 26 наукових праць, у тому числі 1 патенту на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: громадське здоров’я, нутриціологія, експертиза харчових продуктів.