Google search

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології, лікар вищої категорії.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Працює на кафедрі з 2004 року. Відповідальна за наукову роботу кафедри та фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, член комітету МОЗ України з питань регламентації.

Автор (співавтор) більше 300 наукових праць з питань гігієни дитинства, громадського здоров'я, трьох підручників, семи навчально-методичних посібників, довідників, монографій, восьми навчальних програм, 5-и авторських свідоцтв, 6 статей у виданнях Scopus, WoS..

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті з наукової спеціальності 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія».

Наукова діяльність присвячена науково-методологічному обґрунтуванню розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я в Україні, оцінці фізичного і психічного розвитку дітей, вирішенню проблем покращення здоров’я дитячого населення України, безпечності виробничого середовища.