Google search

Доктор медичних наук, професор кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Працює на кафедрі з 2004 року. Відповідальна за наукову роботу кафедри, медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, член комітету МОЗ України з питань регламентації.

Автор (співавтор) більше 300 наукових праць з питань гігієни дитинства, трьох підручників, семи навчально-методичних посібників, восьми навчальних програм, 2-х авторських свідоцтв.

Член спеціалізованої вченої ради при Харківському національному медичному університеті з наукової спеціальності «Гігієна та професійна патологія».

Наукова діяльність присвячена оцінці фізичного і психічного розвитку дітей, вирішенню проблем покращення здоров’я дитячого населення України, науково-методологічному обґрунтуванню розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я в Україні, безпечності виробничого середовища.