Google search

ДАВТЯН Лена Левонівна доктор фармацевтичних наук, профессор

Працює на кафедрі з 1998 року.

Очолює кафедру з 2009 року.

Проф. Давтян Л. Л. працює в галузі створення ЛЗ з різним дисперсійним середовищем. Під керівництвом проф. Давтян Л. Л. виконано 2 докторські, 11 кандидатських дисертацій (1 - доктора філософії PhD за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»). Отримано 30 патентів і авторських свідоцтв. Проф. Давтян Л.Л. - автор 15 підручників, навчальних посібників і монографій, а також ряду методичних рекомендацій, має понад 400 наукових публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією». Має сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Судово-медична токсикологія»

Проф. Давтян Л. Л. є головою Спеціалізованої вченої ради Д  26.613.04 по захисту кандидатських і докторських дисертацій (спеціальність 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація).

Проф. Давтян Л. Л. є членом ред. колегії наукових фахових видань у тому числі Archives of Pharmacy Practice (India); International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research (eIJPPR) (India).

Проф. Давтян Л. Л. є членом атестаційної комісії провізорів і фармацевтів при МОЗ України; Державній службі з лікарських засобів в Київській області та м. Києва.

Нагороджена грамотами МОЗ України, держ адміністрації м. Києва, Орденом Святого Луки Кримського (2018 р.); медаллю Академії до 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика (2018 р.); відзнакою «Віра, мужність, честь» ІІ ступеня від голови Синодального відділу метрополіта Августина (2018 р.), медаллю ім. Миколи Дубини (2019 р.); медаллю «За службу Україні» (2020 р.).

Проф. Давтян Л. Л. є членом громадських організацій: академік національної академії наук вищої освіти (ГО НАНВО) України (http://nanvou.com/); академік міжнародної академії освіти і науки (ГО МАОН) України.