Google search

Навчальною базою кафедри є приміщення НУОЗ України імені П.Л. Шупика, КП «Бориспільська центральна аптека №24»

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальністю «Загальна фармація». Здійснюється тематичне удосконалення провізорів та лікарів з актуальних питань сучасних лікарських засобів. Проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання.

Кафедра здійснює методичне керівництво заочною частиною підготовки провізорів-інтернів на  базах стажування, які входять до затвердженого Реєстру баз стажування, прикріплених до кафедри фармацевтичної технології і біофармації.

Заняття проводяться в аудиторіях, лабораторіях, навчальних кімнатах, що устатковані апаратурою для навчального процесу, в тому числі комп’ютерною і мультимедійною технікою. У навчальному процесі використовуються навчально-методичні матеріали, розроблені науково-педагогічним складом кафедри, електронні засоби навчання (методичні матеріали, посібники, підручники, електронні версії фармакопей, тощо), кафедральна бібліотека наукових фахових видань та ресурси бібліотеки академії, інтернет-ресурси. Підвищенню ефективності та індивідуалізації навчання,  моніторингу засвоєння знань та їх систематизації сприяє інформатизація навчального процесу. Кафедра обладнана міні-комп’ютерним класом. Для проведення практичних, семінарських занять у відповідності з укладеними угодами використовуються приміщення навчальної бази КП «Бориспільська центральна аптека №24». Кафедра здійснює методичне керівництво заочною частиною підготовки провізорів-інтернів на базах стажування, які входять до затвердженого Реєстру баз стажування, прикріплених до кафедри фармацевтичної технології і біофармації (відповідно з вимогами наказу МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291). 

Матеріали до циклу спеціалізації (інтернатури) "Загальна фармація"

- Перелік екзаменаційних питань для складання заключного іспиту циклу спеціалізації (інтернатури) зі пеціальності «Загальна фармація»

- Перелік практичних навичок циклу спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю «Загальна фармація»

Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності “Загальна фармація

Матеріали до циклу ПАЦ та стажування "Загальна фармація"

- Перелік практичних навичок провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація»

Питання до циклу стажування за спеціальністю “Загальна фармація”

Матеріали до циклу ТУ «Актуальні питання сучасних лікарських засобів»

Перелік практичних навиків

Перелік екзаменаційних питань

 Матеріали до циклу ТУ "Фармація" 

- Матеріали до циклу ТУ фармацевтів «Фармація»

- Питання до циклу удосконалення фармацевтів «Фармація» 

Цикли проводиться постійно по мірі набору навчальної групи (10-12 слухачів).

Форми навчання: очна та очно-заочна з елементами дистанційного навчання.

Тривалість та вартість циклів – див. п.4. розділу календарний план 

КОНТАКТИ: 04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус НУОЗ України імені П. Л. Шупика (3 поверх).

Контактні телефони: 

+38096 737-97-73 - Оліфірова Тетяна Федорівна, зав. навчальною частиною кафедри, доцент;

+380 50 549-35-97 - Давтян Лена Левонівна, завідувач кафедри, професор.

+38044  204-49-56 - тел. кафедри