Google search

ВАЙСМАН Григорій Аронович– профессор, доктор фармацевтичних наук завідувач кафедри з 1944 по 1973 рр.

БОРЗУНОВ Євген Єрмолайович – професор, доктор фармацевтичних наук завідувач кафедри з 1973 по 1994 рр.

КОРИТНЮК Раїса Сергіївна - професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри з 1994 по 2009 рр.

Кафедра була створена у 1939 році на базі інституту підготовки і перепідготовки фармацевтичних кадрів при активній участі члена-коресподента АН УРСР, доктора фармацевтичних наук професора Фіалкова Я.П.

Велика Вітчизняна війна призупинила діяльність інституту та кафедри, а відразу ж після звільнення від німецько-фашистських загарбників у 1944 році робота була відновлена. На той час було дві технологічні кафедри – кафедра технології ліків, завідувачкою якої була доцент Сквирська Є.С., та кафедра технології галенових препаратів, яку очолював доцент Вайсман Г.А.

На початку 1953 року Київський інститут удосконалення провізорів було реорганізовано у фармацевтичний факультет Київського інституту удосконалення лікарів, і після об’єднання технологічних кафедр створено кафедру технології лікарських форм і галенових препаратів під керівництвом доктора фармацевтичних наук професора Вайсмана Г.А. На той час на кафедрі виконувалась навчально-дослідна тематика по розробці та удосконаленню існуючих методів виготовлення лікарських форм і розробці методик контролю їх якості. За результатами проведеної праці були видані монографії професора Вайсмана Г.А. “Вопросы улучшения качества лекарств” та професора Вайсмана Г.А. і Прокоповича Н.П. “Несовместимые сочетания ингредиентов в лекарственных формах”. Дослідження про застосування катіонітів для кількісного аналізу, що були проведені професором Вайсманом Г.А. із співробітниками, увійшли до Державної фармакопеї 1Х видання вперше в СРСР.

Понад 20 років – з 1973 по 1994 рік – кафедрою завідував доктор фармацевтичних наук, професор Борзунов Є.Є. Високий професійний рівень і багатогранна наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри дозволили здійснювати підготовку спеціалістів із усіх республік СРСР та зарубіжних країн. У той час розвиваються тісні зв’язки з фармацевтичними установами та підприємствами, зміцнюється матеріально-технічна база, впроваджуються активні форми і методи навчання, що допомагає у організації якісного післядипломного навчання провізорів та підготовці науково-педагогічних кадрів. Професор Борзунов Є.Є. очолював напрямок науково-дослідної роботи з теоретично-експериментального обґрунтування технології таблетованих лікарських засобів. У практику фармацевтичних заводів було впроваджено 40 технологічних регламентів для виробництва лікарських препаратів.

З 1994 року і до 2009 року кафедру очолювала доктор фармацевтичних наук, професор Коритнюк Р.С. Продовжуючи започатковані професором Вайсманом Г.А. і проф. Борзуновим Є.Є. дослідження, колектив кафедри на достойному рівні забезпечував проведення науково-дослідної роботи. Проф. Коритнюк Р.С. започаткувала на Україні наукову школу по створенню багатокомпонентних інфузійних розчинів. Вона є автором понад 300 наукових праць, в тому числі 13 навчальних посібників, 14 методичних рекомендацій, 16 патентів та інформаційних листів. П’ять найменувань лікарських засобів випускається фармацевтичною промисловістю України. Під керівництвом проф. Коритнюк Р.С. виконано 2 докторські, 10 кандидатських дисертацій і 8 магістерських робіт. Вона приймає участь у створенні Державної фармакопеї України, а також нормативних документів державного значення. Вітчизняною промисловістю випускається 5 лікарських препаратів, створених нею і під її керівництвом.

У 2009 році кафедру очолила доктор фармацевтичних наук професор Давтян Лена Левонівна. Під її керівництвом здійснюється підвищення якості і ефективності викладання, створюються нові програми для циклів удосконалення фармацевтичних і медичних фахівців, удосконалюється методична робота. Професор Давтян Л.Л. очолює напрямок науково-дослідної роботи з теоретично-експериментального обгрунтування технології створення лікарських засобів з різними дисперсійними середовищами. Вона працює в галузі створення аерозольних препаратів, твердих та м'яких лікарських засобів, лікарських плівок. Під керівництвом проф. Давтян Л. Л. виконано 2 докторські, 11 кандидатських дисертацій (1 - доктора філософії PhD за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»).  Професор Давтян Л.Л. є автором понад 400 наукових робіт, в тому числи 30 патентів, 15 підручників, навчальних посібників, монографій та методичних рекомендацій.