Google search

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2006 року.

Нуковий напрямок: технологія м’яких лікарських форм, в тому числі лікарських плівок. Належна аптечна практика. Фармацевтичне забезпечення хворих на цукровий діабет.

Під керівництвом доцента Власенко виконано 1 кандидатська дисертація іноземного аспіранта. Отримано 8 патентів і 5 авторських свідоцтв. Доцент Власенко І.О. – співавтор 9 підручників, навчальних посібників і монографій, а також ряду методичних рекомендацій, має понад 180 наукових публікацій у провідних вітчизняних і закордонних виданнях.

Доцент Власенко І.О. є редактором науково-фахового видання «Фармацевтичний журнал».

Власенко Ірина проводить активну громадську роботу на міжнарожному та національному рівні щодо проблем цукрового діабету: віце президент International Diabetes Federation; експерт European Medicine Agency (ЕМА); член керівної групи Тhe European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance; член керівного комітету International Rescue Committee з визначення пріоритетів досліджень неінфекційних захворювань в умовах гуманітарних криз.

Нагороджена: Подяка від ректора, Подяка від мера м. Києва, Подяка від м. Борисполя.