Google search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації з дитячої отоларингології (тривалість циклу 2 міс, 4 міс та 5 міс) та сурдології (тривалість циклу 3 міс, 1міс), тематичного удосконалення: «Фоніатрія» (тривалість циклу 2 тижні), «Невідкладна допомога в дитячій отоларингології» (тривалість циклу 2 тижні), «Граничні стани в педіатрії і дитячій отоларингології» (тривалість циклу 2 тижні), «Новітні технології в дитячій отоларингології» (тривалість циклу 1-2 тижні),  «Електрозварювання живих біологічних тканин в оториноларингології» (тривалість циклу 1-2 тижні),   «Дитяча отологія» (тривалість циклу 2 тижні), «Радіологія в оториноларингології» (тривалість циклу 1-2 тижні),  «Сучасні фармакопейні препарати природного походження в клінічній практиці доказової медицини» (тривалість циклу 2 тижні),  «Ендоскопія в діагностиці та лікуванні захворювань ЛОР-органів» (тривалість циклу 1-2 тижні), «Методи обстеження ЛОР-органів в практиці лікаря» (тривалість циклу 1 тижні), навчання в інтернатурі, аспірантурі.

Книжкова полиця – 93 книги, включаючи національний підручник «Дитяча оториноларингологія»:

 1. Е. А. Евдощенко, А. Л. Косаковский. Нейросенсорная тугоухость, 1989. – К.: Здоровья. – 112 с.
 2. А. Л. Косаковський. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей. – К.: КМАПО, 1998. - 152 с.
 3. А. Л. Косаковський, А. А. Лайко, В. В. Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 1998. - 17 с.
 4. А. Л.Косаковський, А. А.Лайко, В. В.Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 2003. - 19 с.

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2024 роки.

 1. Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.
 2. Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством  Сушко Ю.А., Борисенко О.Н. с участием Косаковского А.Л., Сребняк И.А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.
 3. Медицина неотложных состояний: учебник/ И.С. Зозуля … А.Л.Косаковский … А.А.Лайко и др.;  под ред. И.С.Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с.
 4. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с.
 1. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-240 с.
 2. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Сегал В.В., Косаківська І.А.. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 3. Косаковский А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей: Навч. посібник.-Київ, 1998.-152 с.
 4. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Синяченко В.В.. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом: Навчально-методичний посібник.-К.:КМАПО, 2003.-19 с.
 5. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Навч. посібник.-Львів: Видавництво Мс, 2005.-56 с.
 1. Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л. Нейросенсорная тугоухость.- К.: Здоров'я, 1989.- 110 с.
 2. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник. - К.: Логос, 2004. - 240 с.
 3. Косаковський А.Л. , Шидловська Т.А. , Лайко А.А. , Синяченко В.В. , Бредун О.Ю. , Косаківська І.А. , Куреньова К.Ю. ."Сурдологія" збірник тестових завдань: Навчальний посібник.- К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 4. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с.
 5. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 6. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000. -137 с.