Google search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації з дитячої отоларингології (тривалість циклу 2 міс, 4 міс та 5 міс) та сурдології (тривалість циклу 3 міс, 1міс), тематичного удосконалення: «Фоніатрія» (тривалість циклу 2 тижні), «Невідкладна допомога в дитячій отоларингології» (тривалість циклу 2 тижні), «Граничні стани в педіатрії і дитячій отоларингології» (тривалість циклу 2 тижні), «Новітні технології в дитячій отоларингології» (тривалість циклу 1-2 тижні),  «Електрозварювання живих біологічних тканин в оториноларингології» (тривалість циклу 1-2 тижні),   «Дитяча отологія» (тривалість циклу 2 тижні), «Радіологія в оториноларингології» (тривалість циклу 1-2 тижні),  «Сучасні фармакопейні препарати природного походження в клінічній практиці доказової медицини» (тривалість циклу 2 тижні),  «Ендоскопія в діагностиці та лікуванні захворювань ЛОР-органів» (тривалість циклу 1-2 тижні), «Методи обстеження ЛОР-органів в практиці лікаря» (тривалість циклу 1 тижні), навчання в інтернатурі, аспірантурі.

Кафедра здійснює післядипломну підготовку на циклах ТУ лікарів: дитячих отоларингологів, лікарів сурдологів, фоніатрів, педіатрів, сімейних лікарів та лікарів швидкої медичної допомоги.

Методичне забезпечення навчального процесу включає відповідні програми та навчальні плани з інтернатури по дитячій оториноларингології, спеціалізації з дитячої отоларингології та сурдології, стажування з дитячої отоларингології, тематичного удосконалення з дитячої отоларингології, сурдології, фоніатрії та гомеопатії.

На кафедрі розроблені еталони практичних навичок, алгоритми, ситуаційні задачі, тестові питання з дитячої оториноларингології та сурдології, підготовлено лекції з мультимедійним супроводженням та відеофільми, видано 7 підручників, в тому числі Національний (2021 рік) та більше 90 навчально-методичних посібників, монографій та довідників, щорічно публікуються статті навчально-методичного характеру.

Кафедра є єдиною в Україні та опорною за двома спеціальностями: з дитячої отоларингології та сурдології.