Google search

Завідувач кафедри

 

Професор КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук’янович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений раціоналізатор Української РСР, відмінник винахідництва та раціоналізації, доктор медичних наук, працює на кафедрі з 1985 року, завідувач кафедри з 2002 року.

Завідувач кафедри професор А. Л. Косаковський є  академіком Міжнародної академії освіти і науки (2016), Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО) (2000), членом Європейської асоціації медичної освіти (2011),  дійсним членом Нью-Йоркської академії наук (1998), почесним членом Консультативної Ради Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Великобританія), членом Європейського товариства дитячих оториноларингологів (ESPO) (2020), членом Ради наукових консультантів Американського біографічного інституту, членом медичної комісії НОК України (з 2003 р. - 2014), головним дитячим оториноларингологом МОЗ України (2005-2017 рр., 2020), президент Асоціації дитячих оториноларингологів України (з 2005 р.), членом атестаційної комісії МОЗ України. Автор понад 725 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 5 підручників, 4 атласів, збірки лекцій, 20 монографій, 47 посібників, 83 патенти на винаходи та корисні моделі, 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 155 рацпропозицій.

Основні наукові розробки: проблеми патології середнього та внутрішнього вуха, гострі та хронічні стенози гортані і шийного відділу трахеї у дітей, ринологія, фізіотерапія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань, шейверна та пʼєзо хірургія.

Контакти:

м. Київ, 03135, вул. В.Чорновола, 28/1, ЛОР-клініка
тел. (044) 236-94-48
м. Київ, 04209, вул. Богатирська, 30, КНП «КМДКЛ №1»
тел. (044) 201-32-93; 201-33-60: 201-32-79
м. Київ, 04112, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України імені П.Л.Шупика

Е-mail: [email protected]