Google search

Основна наукова тематика кафедри – розробка і удосконалення методів діагностики та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 1100 наукових праць, в тому числі 42 монографії, 7 підручників, в т.ч. Національний і 53 навчальних посібники. На кафедрі захищено 6 докторських (А. А. Лайко, Т. С. Мостова, А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко, О. Ю. Бредун, І. А. Косаківська), 11 кандидатських дисертацій (Л. П. Чиркова, М. О. Мельник, В. В. Синяченко, Ю. А. Молочек, О. Ю. Бредун, В. В. Олійник, Я. В. Шкорботун, І. А. Косаківська, Черкесов Білал (Азербайджан), Ю. В. Гавриленко, Шемлі Мохамед (Туніс), розроблено більше 80 винаходів і біля 230 раціоналізаторських пропозицій, отримано 9 свідоцтв про реєстрацію авторського твору. Запропоновані співробітниками кафедри оригінальні методи діагностики, консервативного та хірургічного лікування захворювань ЛОР-органів, нові інструменти, які широко застосовуються дитячими оториноларингологами в практичній діяльності як в Україні, так і за кордоном.

  1. Електропристрій для операцій на носових раковинах  (№ 197/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 149.
  2. Спосіб септопластики  (№ 199/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 150.
  3. Спосіб тонзилектомії  (№ 200/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 150.
  4. Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту  (№ 198/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 149.
  5. Електроінструмент для біполярного високочастотного зварювання  біологічних тканин (№ 266/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 187.
  6. Електропристрій для видалення синехій носа  (№ 267/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 187-188.
  7. Пристрій для фіксації м’якого піднебіння  (№ 268/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 188.

        

  1. Патент України на винахід № 91640. МПК(2009) А61В17/32, А61В17/3205 (2006.01), А61В18/12. Аденотом А.Л.Косаковського /   А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов (Україна). – Заявлено 20.03.2009; Опубл. 10.08.2010 р. Бюл. №  15.
  2. Патент України на винахід № 92559. МПК(2009) А61В17/00. Електроскальпель /   А.Л.Косаковський, Р.Г.Семенов, І.А.Косаківська, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
  3. Патент України на винахід № 92558. МПК(2009) А61В17/00. Електропристрій для операцій на носових раковинах  /А.Л.Косаковський, Р.Г.Семенов, І.А.Косаківська, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.