Google search

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2024 роки.

 1. Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.
 2. Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством  Сушко Ю.А., Борисенко О.Н. с участием Косаковского А.Л., Сребняк И.А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.
 3. Медицина неотложных состояний: учебник/ И.С. Зозуля … А.Л.Косаковский … А.А.Лайко и др.;  под ред. И.С.Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с.
 4. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с.
 5. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський. Історія дитячої оториноларингології в Україні: присвяч. 40-річчю каф. дит. оториноларингології, аудіології та фоніатрії Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К.: Логос, 2009. – 88 с.
 6. Тканекохрняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас./ Под ред. Б.Е. Патона и О.И. Ивановой; (Р.А.Абызов,…А.Л.Косаковский, И.А.Косаковская,…).  - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с.
 7. Косаковський А.Л., Шидловська Т.А., Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Косаківська І.А., Куреньова К.Ю. Сурдологія. Збірник тестових завдань: Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 8. Функціональні порушення голосу / Т.А.Шидловська – К.: Логос 2011. – 523 с.
 9. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине (учебно-методическое пособие для студентов и врачей). Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с. Под редакцией проф. С.А.Гуляра и проф. А.Л.Косаковского.
 10. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 11. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник/   А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А. А. Лайка. – К.: Логос, 2013. – 576с.
 12. Голубчиков М. В., Косаківський А. Л., Руденко Н. Г.  Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2013 рік, 2014. – 103 с.
 13. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с.
 14. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін.]. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 15. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В. Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.
 16. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. –    125 с.
 17. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 18. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с.
 19. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 20. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с.
 21. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 22. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с.
 23. Історія кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика /А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко. – К.:Логос, 2018. – 102 с.
 24. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Борисенко О. М., Сребняк І. А., Мельников О. Ф., Науменко О. М., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Косаківська І. А., Гавриленко Ю. В., Ткаліна А. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічні хвороби середнього вуха. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 326 с.
 25. Лайко А. А., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 170 с.
 26. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиноподібної пазухи / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Науменко, О. М. Гончарук, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. Р. Цвірінько, Е. Р. Ісмагілов // — К.: Логос, 2018 — 162 с. (НМП)
 27. Косаковський А., Юрочко Ф., Копанська Д. «Комп’ютерна томографія носа та приносових пазух. Практика оториноларинголога. : Львів.: Видавництво «МС», 2019. – 72 с.
 28. Косаковський А. Л., Лайко А. А., Косаківська І. А., Синяченко В. В., Бредун О. Ю., Гавриленко Ю. В., Сапунков О. Д., Мощич О. П. Дитяча оториноларингологія. Збірник тестових завдань: навчальний посібник. -К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2019. -272 с.
 29. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Копанська Д. Б. Середній отит. Атлас. Видання друге, доповнене. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2020. – 76 с.
 30. А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, О.Ф. Мельников, Г.І. Гарюк, В.В. Кіщук, Л. М. Руденко, Т. М. Осадча, І. В. Березнюк, Л. А. Шух Хвороби ЛОР-органів у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. — Вінниця «Твори», 2020 — 169 с. (Монографія)
 31. А. А. Лайко,  Ю. В. Гавриленко, В. В. Березнюк, Т. М. Осадча Діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. — К.: Логос, 2020 — 142 с. (НМПосібник)
 32. А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, В. В. Синяченко, В. В. Кіщук, І. А. Косаківська, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, Т. М. Осадча. Ендоскопічна хірургія верхніх дихальних шляхів у дітей. Навч.-метод. посібник. — К.: Логос, 2020. — 130 с.
 33. Лайко А. А. Роль патології слухової труби у розвитку захворювань середнього вуха / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, О. М. Борисенко, В. В. Березнюк // — Вінниця «Твори», 2020— 169с.
 34. Дитяча ринологія. Навч.-метод. посібник / під ред. Ф. Юрочка, А. Косаковського, В. Шкорботуна. — Львів: Мс, 2020. — 288 с., іл.
 35. А. А. Лайко, Д.І. Заболотний, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, Д. Д. Заболотна, А. Л. Косаковський, Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, В. В. Синяченко, І. А. Косаківська, А.В. Ткаліна, Т.М. Осадча, Л.А. Шух. Гострі неспецифічні хвороби гортані. Монографія. – Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – 235 с.
 36. А. А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.М. Борисенко, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, А. Л. Косаковський, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, І. В. Березнюк, І. А. Косаківська, Н. О. Юревич. Сучасні методи діагностики та мікрохірургії хвороб вуха у дітей. Навч.-метод. посібник. — К.: Логос, 2021. — 212 с.
 37. Тонзиліт (хронічний, рекурентний, рецидивуючий): просто про складне. Монографія / А.Л. Косаковський, С. А. Левицька – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2021. – 188 с.
 38. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник, друге доповнене видання //А.А. Лайко, Д.Д. Заболотна, О.М. Борисенко, Ю.В. Гавриленко, В.В. Синяченко, С.М. Тимчук, І.А. Косаківська, В.В. Сегал , Л.А. Шух; за ред. проф. А. А. Лайка// — Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – 596 с.
 39. Консервативне лікування в оториноларингології дитячого віку /А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко, Д.Д. Заболотна, О. В. Ковтуненко, О. І. Яшан, А. В. Ткаліна, Т.М. Осадча, Л. А. Шух. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2022. - 240 c.
 40. Запалення та гіпертрофія язикового мигдалика /А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, Ю. В. Гавриленко, , О. І. Яшан, Д.Д. Заболотна, В. В. Синяченко, А. В. Ткаліна, Т.М. Осадча, Л. А. Шух. Монографія.- Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2022. - 136 c.
 41. Запалення гортанного мигдалика /А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Д.Д. Заболотна, В. В. Синяченко, Ю. В. Мінін, О. В. Ковтуненко, С. М. Тимчук, О. І. Яшан, Т.М. Осадча, Л. А. Шух. Монографія.- Київ: ТОВ "Видавництво «Юстон». - 2023. - 134 c.