Google search

 1. 44-й з’їзд Польського товариства оториноларингологів, хірургів голови та шиї - Kosakovskyi, Kosakivska, Semenov R. Chirurgia migdałkόw podniebiennych z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego dwubiegunowego elektrycznego spawania tkanek. (9-12 червня 2010, Варшава, Польща).
 2. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - , KosakovskyiA.L. Surgical interventions on inferior nasal conchas in children by using electrowelding technologies (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).
 3. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - , KosakovskyiA.L. Surgical interventions on lymphadenoid pharyngeal ring in children by using high-frequency electro welding of biologic tissues (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).
 4. Українсько-польська науково-практична конференція «Минуле, сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології» - КосаковськийА.Л.,  Косаківська І.А. Використання електрозварювальної технології в дитячій оториноларингології  (3  грудня 2011, Львів).
 5. 24-й Європейський Конгрес ринологів - Kosakovskyi, Kosakivska, Siniachenko V. The use of high-frequency electric welding of biological tissues in septoplasty in children (17-21 червня 2012, Тулуза, Франція). Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2012» - Косаковський А. Л. Гострий риносинуїт у дітей (1 грудня 2012, Львів).
 6. 2-й Конгрес Європейської академії оториноларингології-HNS і CE ORL-HNS Оториноларингології та Хірургії Голови і Шиї - IlonaKosakivska, AnatoliiKosakovskyi. Bactericidal action of high frequency current (27-30 квітня 2013 р., Ніцца, Франція).
 7. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2013» - Косаковський А.Л. Стенози гортані у дітей (14  грудня 2013, Львів).
 8. Конгрес присвячений 10-річчю наукового товариства ринологів Болгарії - КосаковськийА. Л.,Лікування хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей (4-6.07.14, Помор’є, Болгарія).
 9. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2015» - Косаковський А.Л. Хірургічні втручання на лімфаглотковому кільці у дітей (23  травня 2015, Львів).
 10. 5 українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2016»  - Косаковський А. Л.«Мукоциліарний кліренс в дітей»(21  травня 2016, Львів).
 11. 5-й міжнародний Конгрес Асоціації респіратологів Грузії (5th International Congress of GRA Batumi, Georgia, from June 23 to June 25, 2016). Anatolii Kosakovskyi. Into a new era of sinusitis management: hitting the target.
 12. 5-й міжнародний Конгрес Асоціації респіратологів Грузії (5thInternational Congress of GRA Batumi, Georgia, from June 23 to June 25, 2016). Anatolii Kosakovskyi. National recommendations in treatment of sinusitis in Ukraine.
 13. IuriiGavrylenko. State of intranasal structures in children with type 1 diabetes. Rhinoforum, 1-3/12/2016, Warszawa, Poland.
 14. 30-а регіональна конференція Асоціації респіратологів Грузії (Грузія, Кутаїсі, 03.06.2017). Косаковський А. Л. Доповідь: Острый риносинусит: современные тенденции в лечении.
 15. ХХ Dni Otolaryngologii Dzieciecei. (8-10 червня 2017 року. Польща, Бидгощ). ГавриленкоЮ. В.Доповідь 1: Clinical and immunological features of auditory tube in childrenДоповідь 2: State of the upper respiratory tract in children with type 1 diabetes mellitus.
 16. Phytomedicine Research & Experience Summit (PRES) on Respiratory Tract Phytomedicine in Neumarkt Nuremberg (Germany) from 4-th till 5th of July 2017. (Німеччина, Нюрнберг. 4-5 липня 2017 року). Гавриленко Ю. В. Доповідь: Клинико-лабораторные аспекты и лечение хронического тонзиллита у детей с сахарным диабетом 1 типа.
 17. VІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2017» (Україна, Польща). 9 вересня 2017 року, Львів. Косаковський А. Л. Доповідь: Діагностика слуху в малих дітей.
 18. 4-th Congress of European ORL-HNS. Іспанія, Барселона. 7-11 жовтня 2017 року. ГавриленкоЮ. В. Доповідь: State of the lymphoepithelial structures of the pharynx in children with type-1 diabetes
 19. Научно-практическая конференция с международным участием «Особенности ведения острых респираторных инфекций у детей, лечение и профилактика осложнений на ЛОР органы». Молдова, Кишинев. 18 жовтня 2017 року. Косаковський А. Л. Доповіді: 1) Современные подходы к терапии тонзиллофарингитов; 2) Актуальные вопросы лечения риносинуситов.
 20. VІІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2018» (Україна, Польща). 22 вересня 2018 року, Львів. Косаковський А. Л., Косаківська І. А. Доповідь: Хірургічне лікування гіпертрофії лімфаденоїдного глоткового кільця у дітей.
 21. VІІІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2019» (Україна, Польща). 21 вересня 2019 року, Львів. Косаковський А. Л., Косаківська І. А. Доповідь: Вплив високочастотного струму на мікрофлору глотки у дітей
 22. ІХ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2020» (Україна, Польща). 26 вересня 2020 року, on-line. Косаковський А. Л., Косаківська І. А. Доповідь: Досвід застосування електрозварювальної технології в дитячій отоларингології.
 23. Х українсько-польська конференція з дитячої оториноларингології ЄВРО-ЛОР-2021 (25 вересня 2021, Львів). Косаковський А.Л., Косаківська І.А. Доповідь: Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця.
 24. Україно-польський конгрес (1-2.04.2021, Київ). Косаковський А.Л. Доповідь: Гострий бактеріальний риносинусит. Діагностика та лікування.
 25. Конференция "Новые подходы в борьбе с респираторными вирусными инфекциями и их осложнения". (25 Ноября 2021 г. Ташкент. Узбекистан) А. Косаковський. Доповідь: Лечение пациентов с отоларингологическими осложнениями после ОРВИ.
 26. Конференция "Новые подходы в борьбе с респираторными вирусными инфекциями и их осложнения". (26 Ноября 2021 г. Бухара. Узбекистан). А. Косаковський. Доповідь: Лечение пациентов с отоларингологическими осложнениями после ОРВИ.
 27. Научно-практическая конференция «Инфекции дыхательных путей в практике врача» (18.02.2022, Алмата, Казахстан). Косаковский А.Л. Доповідь: Хронический тонзиллит: тонзиллэктомия неизбежна или нежелательная?
 28. Anatolii Kosakovskyi, Ilona Kosakivska. The use of electric welding technology in the treatment of children with difficulty breathing in diseases of the upper and lower respiratory tract. 7th International Congress Georgian Respiratory Association (Sep 8-10, 2022 Batumi, Georgia).
 29. Olena Koloskova, Anatoliy Kosakovskiy. Interdisciplinary approach to the treatment and prevention of chronic and recurrent respiratory diseases in children. 7th International Congress Georgian Respiratory Association (Sep 8-10, 2022 Batumi, Georgia).
 30. Kosakovskyi A., Kosakivska I. The use of electric welding technology in the treatment of children with difficulty breathing in diseases of the upper and lower respiratory tract. II International Scientific and Practical Conference «Modern, relevant and popular research of world science» on-line. (Tokyo, Japan October 04 – 07, 2022).
 31. Kosakovskyi A., Kosakivska I. Surgical treatment of children with hypertrophy of palatine tonsils and chronic tonsillitis. International scientific and practical conference «The latest technologies in the treatment of ent diseases in children and adults» on-line. (August 11-12, 2022, Nahariyya, Israel).
 32. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Охматдитівські читання» (14-15.09.22, Київ). Синяченко В. Доповідь: Особливості хірургічного лікування отоантритів.
 33. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Охматдитівські читання» (14-15.09.22, Київ). Косаковський А.Л. Доповідь: Використання електрозварювальної технології в лікуванні дітей із утрудненням дихання при захворюваннях верхніх та нижніх дихальних шляхів.
 34. XXІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання). (Київ, 15-16.09.2022). Косаковський А.Л., Косаківська І.А. Доповідь: Хірургічне лікування дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів та хронічним тонзилітом.
 35. ІІІ Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід в збереженні здоров’я людини» (24-25 листопада 2022, Київ). Косаковський А.Л., Колоскова О.К. Доповідь: Сучасні можливості в оптимізації менеджменту рекурентних респіраторних захворювань у дітей.
 36. ІІІ Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід в збереженні здоров’я людини» (24-25 листопада 2022, Київ). Гавриленко Ю.В., Зайченко Г.В. Доповідь: Сучасні можливості ефективного лікування патології верхніх дихальних шляхів.
 37. 5-th BPC 2022 June 3, 14.30 – 16.30 Ukrainian – Baltic Child Health Solidarity Symposium in the Ukrainian language with synchronous translation to English. Prof. Yurii Gavrylenko, Shupyk National Medical Healthcare University, Kyiv, Ukraine «War and Child from ENT specialist’s perspective: consequences of acoustic and barotrauma»
 38. IV Україно-Польський конгрес оториноларингологів 10.06.2022 Київ. Гавриленко Ю.В. Доповідь: ГРС – що сьогодні може зробити лікар?
 39. V міжнародний онлайн-конгрес з акредитацією ACCME ANTIBIOTIC RESISTANCE STOP!  12-13 листопада 2022 р. Гавриленко Ю.В. Доповідь: Сучасний вибір антисептика при лікуванні ЛОР-захворювань у практиці сімейного лікаря.