Google search

Дзюба Дмитро Олександрович - професор кафедри, доктор медичних наук, експерт клініко-експертної комісії з питань анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України. 

Дзюба Дмитро Олександрович народився 1981 року в місті Луганськ.

У 1999-2005 роках навчався у ЛугДМУ на лікувальному факультеті, який закінчив з відзнакою.

У 2005-2008 роках проходив одночасно інтернатуру та магістратуру, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО) на базі Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД).

У 2008-2011 роках навчався в очній аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО. 

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Каудальна післяопераційна аналгезія хворих з грижами передньої черевної стінки».

У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Оптимізація анестезіологічного забезпечення під час стентування коронарних артерій».

З 2021 року працює на посаді професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Наукові інтереси: реґіонарна анестезія, післяопераційне знеболювання, особливості внутрішньовенної анестезії, анестезіологічне забезпечення втручань в інтервенційній радіології. 

Автор та співавтор більш ніж 200 наукових публікацій.