Google search

З 2008 по 2021 роки на кафедрі були захищені дисертації:

№ п/п

Ф.І.П.

Тема

Спеціальність

1.

Згржебловська Леся Володимирівна

Адреноміметична коррекція і волемічна підтримка в комплексі інтенсивної терапії поєднаної травми

14.01.30

2.

Веневцева Юлія Юр’ївна

Синдром м’язевого дрижання після операцій, виповнених в умовах загольної анестезії, профілактика, лікування

14.01.30

3.

Недашківский Сергій Михайлович

Вибір діагностики і оптимізації інтенсивної терапії при гострих отруєннях трициклічними антидепресантами

14.01.30

4.

Титаренко Наталія Василівна

Пролонгована регіонарна внутрішньоартеріальна інфузія в інтенсивній терапії гострого панкреатита

14.01.30

5.

Галушко Олександр Анатолійович

Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної тактики при хірургічному лікуванні

14.01.30

6.

Сергійчук Олена Віталіївна

Оптимізація методів загального знеболювання в амбулаторній та малоінвазивної хірургії

14.01.30

7.

Доморацький Олексій Едуардович

Стан когнітивних функцій хворих в периоперативному періоді при загальнохірургічних втручаннях, виконаних в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії

14.01.30

8.

Строкань Андрій Миколайович

Регіонарна пролонгованная блокада як адекватний метод знеболення після операцій ендопротезування колінного суглоба у хворих похилого віку

14.01.30

9.

Дацюк Олександр Іванович

Інфузійно-трансфузійна терапія в комплексі інтенсивної терапи гострого панкреатиту тяжкого ступеня

14.01.30

10.

Гомон Микола Логвинович

Регіонарні методи анестезії / аналгезії в ортопедотравматологічній практиці

14.01.30

11.

Лоскутов Олег Анатолійович

Стратегії кардіопротекції в комплексі анестезіологічного забезпечення операцій аорто-коронарного шунтування

14.01.30

12.

Дружина Олександр Миколайович

Ультрафільтрація крові в оптимізації анестезіологічного забезпечення при операціях з штучним кровообігом у дітей.

14.01.30

13.

Кучинская Інна Анатоліївна

Протективна тактика штучної вентиляції легенів у постраждалих з тяжкою політравмою, ускладненої синдромом поліорганної недостатності

14.01.30

14.

Строгуш Олег Михайлович

Оптимізація мультимодального знеболення після ортопедо - травматологічних оперативних втручаннях на нижніх кінцівках

14.01.30

15.

Крамарева Ольга Геннадіївна

Оптимізація волемічної підтримки у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою

14.01.30

16.

Галушко Олександр Анатолійович

Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті

14.01.30

17.

Дружина Олександр Миколайович

Анестезіологічне забезпечення операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів похилого та старечого віку

14.01.30

18.

Судакевич Сергій Миколайович

Вплив глибини анестезії та режимів перфузії на стан когнітивної функції хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах штучного кровообігу

14.01.30

19.

Дзюба Дмитро Олександрович

Оптимізація анестезіологічного забезпечення під час стентування коронарних артерій

14.01.30

20. Веремчук Сергій Федорович Інтенсивна терапія гострого коронарного синдрому з підйомом сегмента ST при проведенні ендоваскулярної реканалізації міокарда 14.01.30
21.  Радюшин Дмитро Олександрович Профілактика та лікування післяопераційних когнітивних розладів, які були викликані мікроемболізацією церебральних судин, при проведенні операцій аорто-коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу 14.01.30

 

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

№ п/п

Ф.І.П.

Тема

Спеціальність

1.

Мазуренко Олександр Петрович

Особливості анестезіологічного забеспечення у хворих з ендопротезуванням кульшового суглобу

14.01.30

2.

Мітюрєв Дмитро Сергійович

Особливості киснево – транспортної функції крові та інтенсивної терапії у пацієнток з гострою анемією при акушерсько - гінекологічних операціях

14.01.30

3.

Марцінів Володимир Володимирович

Застосування пекторальної блокади для оптимізації анестезіологічного забезпечення хірургії новоутворень молочної залози

14.01.30

4.

Колесников Володимир Геннадійович

Особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при виконанні операцій аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу

14.01.30

5.

Данчина
 Таісія
 Андріївна

Мультимодальна малоопіоїдна анестезія у пацієнтів кардіохірургічного профілю під час аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу

14.01.30

6.

Сініцин Максим Миколайович

Застосування пролонгованої паравертебральної аналгезії під ультразвуковим контролем для знеболення та профілактики хронічного больового синдрому у хворих після торакотомії

14.01.30

7.

Фуркало
Олексій Сергійович

Інтенсивна терапія ускладнень при ендоваскулярній реваскуляризації міокарда у пацієнтів похилого віку з гострим коронарним синдромом

14.01.30

8.

Маруняк Степан Романович

Вибір оптимального методу анестезіологічного забезпечення та рівня гіпотермії у пацієнтів з іхс при аортокоронарному шунтуванні в умовах штучного кровообігу

14.01.30

9.

Белей Назарій Андрійович

Визначення оптимального методу етіологічної діагностики вентилятор-асоційованої пневмонії у пацієнтів неврологічного профілю

14.01.30

10.

Пятковська Наталія
Володимирівна

Метод керованої гіпотензії як компонент загальної анестезії в пластичній хірургії

14.01.30

11.

Овсієнко Тетяна Вікторівна

«Оптимізація мультимодальної анестезії при лапароскопічних оперативних втручань на нирках»

14.01.30

12.

Болюк Мар'яна Володимирівна

«Оптимізація тактики періопераційного знеболення при стентуванні коронарних артерій у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та цукровим діабетом»

14.01.30

13.

Заграничний Тарас Сергійович

«Оптимізація контрольованої седації хворих в гострому періоді ішемічного інсульту»

14.01.30

14.

Щегольков Євгеній Едуардович

Оптимізація анальгезії в комплексі інтенсивної терапіїраннього післяопераційного періоду після ендоскопічної біпортальної декомпресії поперекового спінального стенозу

14.01.30

15.

Шостак Максим Анатолійович

Оптимізація післяопераційного знеболення пацієнтів з травмою нижньої кінцівки шляхом використання ненаркотичних анальгетиків центральної дії

14.01.30

16.

Падалко Андрій Анатолійович

Мультимодальна загальна анестезія при операції кесаревого розтину

14.01.30

17.

Масуді Анна Василівна

Оптимізація анестезіологічного забезпечення при реконструктивних операціях з приводу облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок

14.01.30

18

Суліменко Євген Миколайович

Оптимізація реґіонарних методів знеболення пологів

14.01.30

19

Сиворакша Олександр Олександрович

Контроль оксидативного стресу при рентгенендоваскулярних втручаннях

14.01.30

20

Савчук Тетяна Василівна

Оптимізація реґіонарної анестезії при артроскопічній пластиці передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба

14.01.30

21

Денисюк Катерина Валеріївна

Застосування екстракорпоральної гемокорекції в програмі інтенсивної терапії у пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю

14.01.30

22

Гончаренко Максим Миколайович

Оптимізація гемодинамічного моніторингу при операціях аортокоронарного шунтування

14.01.30

23

Бобровник Олена Вячеславівна

Реґіонарна анестезія верхніх кінцівок при поєднаній травмі

14.01.30