Search

Наукова робота кафедри присвячена актуальним проблемам анестезіології, інтенсивної терапії та клінічної токсикології.

Затверджена тема НДР: «Розробка інноваційних технік анестезії та інтенсивної терапії» (проміжний: пoкpащення якocті анеcтезіoлoгічнoгo забезпечення, захисту міокарда та штучного кровообігу під час хірургічного лікування ІХС у пацієнтів літнього та старечого віку). УДК: 617-089.5.001.76:616-039.72.001.5-08. (керівник НДР, завідуючий кафедрою професор О.А. Лоскутов).

На кафедрі проводиться підготовка наукових кадрів в очній аспірантурі, магістратурі.