Google search

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗУ імені П.Л. Шупика була заснована в жовтні 1957 року, коли на кафедрі торакальної хірургії Київського державного інституту удосконалення лікарів (зав. кафедри професор М.М. Амосов) був організований перший двомісячний цикл підготовки лікарів-анестезіологів. В 1958 році на цій кафедрі було відкрито курс анестезіології з програмою, розрахованою на чотирьохмісячну підготовку лікарів-анестезіологів; курс очолив доцент А.І. Тріщинський. У подальшому (1967 р.), базі існуючого курсу, була створена перша в Україні самостійна кафедра анестезіології-реаніматології в Київському державному інституті удосконалення лікарів.

 

Засновник кафедри професор А.І. Тріщинський

У 1962 році А.І. Тріщинський захистив докторську дисертацію «Знеболювання та забезпечення безпеки операцій на відкритому серці з штучним кровообігом», яка стала суттєвим внеском не тільки у розвиток вітчизняної анестезіології, а й кардіохірургії. У 1967 році Анатолія Івановича призначають завідувачем щойно створеної самостійної кафедри анестезіології-реаніматології Київського інституту удосконалення лікарів, а в 1968 році він отримує вчене звання професора. З 1960 по 2006 рік він – незмінний головний анестезіолог Міністерства охорони здоров’я України. У 1964 році, з ініціативи А.І. Тріщинського, на І конференції анестезіологів, що проходила 3-5 червня 1964 р. у Сімферополі було створене наукове Товариство анестезіологів-реаніматологів України. Професора А.І. Тріщинського було обрано першим Головою новоствореного наукового Товариства. У 1966 році А.І. Тріщинський разом зі співробітниками майбутньої кафедри анестезіології-реаніматології брав активну участь в організації першого в Україні самостійного відділення реанімації, яке було відкрите 6 листопада 1966 року в багатопрофільній лікарні № 14 м. Києва (нині – Олександрівська міська клінічна лікарня). Це відділення тривалий час було основною клінічною базою кафедри і виконувало функції Республіканського реанімаційного центру. У подальшому другою клінічною базою кафедри стає відділення анестезіології та реаніматології Київської обласної клінічної лікарні та були створені інші нові клінічні бази.

Заслужений діяч науки України професор Анатолій Іванович Тріщинський беззмінно очолював кафедру до 1996 року. Завдяки його творчому таланту кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО утримувала передові позиції в організації навчального процесу, науково-дослідницькій діяльності, лікувальній і суспільно-корисній роботі. До 2004 року професор А.І. Тріщинський був беззмінним Головним анестезіологом МОЗ України, президентом Асоціації анестезіологів України та головним редактором першого в Україні науково-практичного журналу, присвяченого проблемам анестезіології та інтенсивної терапії «Біль, знеболювання і інтенсивна терапія». Без перебільшення можна стверджувати, що з його ім'ям пов'язані зародження, становлення і розвиток служби анестезіології та інтенсивної терапії в Україні. Професор А.І. Тріщинський був автором та співавтором 14 монографій, 12 навчальних посібників, 9 винаходів і понад двох сотень наукових публікацій. Під керівництвом Анатолія Івановича Тріщинського захищено 12 докторських (остання в 2008 році) і 86 кандидатських дисертацій. Заслуги професора А.І. Тріщинського визнані й міжнародною медичною громадськістю. Він був обраний членом низки закордонних медичних товариств та був відзначений численними урядовими нагородами.

Завідувач кафедри з 1996 по 2015 рр. професор І.П. Шлапак

В 1996 році завідуючим кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО стає доцент (а потім професор), д.м.н. Ігор Порфирійович Шлапак.

 

Напрямки наукових інтересів професора І.П. Шлапака та науково-практичної діяльності очолюваної ним кафедри були надзвичайно широкі. Вони охоплювали проблеми анестезіології та інтенсивної терапії. Професор І.П. Шлапак очолював кафедру анестезіології та інтенсивної терапії з 1996 по 2015 рр. З 1994 р. по 2005 р І.П. Шлапак – головний позаштатний спеціаліст з клінічної токсикології МОЗ України. Професор І.П. Шлапак підготував 7 докторів та 26 кандидатів медичних наук. Він був співавтором понад 350 публікацій з різних проблем анестезіології та інтенсивної терапії. Серед них – підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія», 17 посібників та монографій. Вчений був членом редакційних рад і редколегій 7 наукових медичних часописів, беззмінним головним організатором і співголовою оргкомітету численних міжнародних форумів «Британо-Український симпозіум з анестезіології та інтенсивної терапії» (БУС), що стали відомими і популярними не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

Ігор Порфирійович Шлапак здобув визнання серед наукової спільноти: Заслужений діяч науки і техніки України (2003), академік Академії наук вищої освіти (2010), віце-президент Асоціації анестезіологів України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ та НАМН України.

Завідувач кафедри з 2015 року професор О.А. Лоскутов

В 2016 році завідуючим кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії стає професор, д.м.н. Олег Анатолійович Лоскутов.

 

Лоскутов Олег Анатолійович – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор. Президент Громадської організації  «Асоціація анестезіологів, перфузіологів та лікарів інтенсивної терапії». Загальний стаж роботи – понад 35 років.

Тема кандидатської дисертації: «Функціональні стани кровообігу в ранньому післяопераційному періоді при протезуванні клапанів серця та аортокоронарному шунтуванні» (1999 р.) Тема докторської дисертації: «Оптимізація методів кардіопротекції в комплексі анестезіологічного забезпечення операцій зі штучним кровообігом» (2014 р.)

Лоскутов О.А. є автором понад 200 наукових друкованих робіт, співавтор 3 монографій, підручника з анестезіології та інтенсивної терапії, співавтор 9 патентів на винахід та 3 патентів на корисну модель.