Google search

філософії

 • Український центр психоаналізу

  У квітні 2023 року виповнюється півроку Українському центру психоаналізу (ukrpsy.com.ua), заснованому доцентом кафедри філософії та іноземних мов НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Єгором Буцикіним.

 • Вибірковий цикл «Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень»

  Щороку на кафедрі філософії та іноземних мов аспіранти навчаються на вибірковому циклі «Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень» тривалістю 90 годин.

 • Навчання аспірантів на циклі «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики»

  Відповідно до затвердженого календарного плану та розкладу занять на кафедрі філософії та іноземних мов для аспірантів денної форми навчання 14.03.2023 професором кафедри Н. Бойченко була проведена лекція «Філософсько-методологічні засади презентації результатів наукових досліджень. Методологія та нормативні вимоги до написання дисертації» (вибірковий цикл «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики»). Заняття відвідали завідувачка кафедри, професор С.  Пустовіт та інші науково-педагогічні працівники кафедри.

 • English Advanced Course for Medical Professionals

  The classes “English Advanced Course for Medical Professionals”, which started at Department of Philosophy and Foreign Languages of Shupyk National Healthcare University of Ukraine  on the 9th of January, is a combination of images and demonstrations, mostly centred on confidence building and talking English.

 • To the stars by hard ways

  Learning languages opens up new horizons for everyone interested.

 • HEALTH, MEDICINE AND BIOETHICS IN CONTEMPORARY SOCIETY: INTER AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES

  On October 7-8, the head of the Department of Philosophy prof. Svitlana Pustovit and professor of the department prof. Nataliya Boychenko participated online in the international scientific conference "Health, medicine and bioethics in modern society: interdisciplinary and multidisciplinary research".

 • Здоров'я, медицина та біоетика в сучасному суспільстві: між- та мультидисциплінарні дослідження

  07-08 жовтня завідувачка кафедри філософії проф. Світлана Пустовіт і професор кафедри проф. Наталія Бойченко взяли онлайн участь у міжнародній науковій конференції «Здоров’я, медицина та біоетика в сучасному суспільстві: між- та мультидисциплінарні дослідження».

 • Робота комісії з питань етики в умовах воєнного стану

  Комісія з питань етики – незалежний орган, що діє при НУОЗ України імені П. Л. Шупика, в якій проводяться науково-дослідні роботи з клінічних досліджень, до якої входять медичні/наукові спеціалісти, фахівці гуманітарних спеціальностей та представники громадськості, які здійснюють експертизу дотримання прав, безпеки, благополуччя суб'єктів дослідження, що залучаються до клінічних досліджень.

 • Цикли з філософії та кейс-метод

  Навесні 2022 року кафедра філософії факультету підвищення кваліфікації викладачів традиційно провела короткотривалі суміжні цикли «Гуманітарні аспекти клінічного мислення», «Гуманітарні основи діяльності лікаря» та «Протидія насильства в сім’ї» для спеціалістів та лікарів-інтернів.

 • Волонтерська діяльність кафедри філософії

  З моменту повномасштабного наступу росії на територію України працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика активно працюють на перемогу нашої країни у лавах волонтерів, виключенням не стали і викладачі кафедри філософії.

 • Філософська весна 2022

  Традиційно в травні представники кафедри філософії факультету підвищення кваліфікації викладачів беруть участь у щорічній міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету-2022», що проводиться КНУ імені Тараса Шевченка. Цьогоріч захід відбувся 11-12 травня.

 • Під час воєнного стану кафедра філософії продовжує навчання аспірантів

  У тісній співпраці з відділом аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти кафедрою філософії в квітні був запланований та розпочатий цикл з основної дисципліни «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» для аспірантів з державних установ України (за контрактною формою навчання). 

 • Міжнародний вебінар «Повернення до індивідуалізованих результатів клінічних досліджень»

  24 березня, за ініціативи центру «Мультирегіональні клінічні дослідження» (MRCТ), що розташований на базі Жіночого шпиталю імені Брігхема при Гарвардському університеті (м. Бостон, США) дистанційно відбувся міжнародний вебінар «Повернення до індивідуалізованих результатів клінічних досліджень».

 • Засідання факультативної школи-семінару «Проблеми фізики живого та біоетика»

  Доцент кафедри філософії НУОЗ України імені  П.Л. Шупика Б. Остапенко взяв участь у черговому  засіданні факультативної школи-семінару «Проблеми фізики живого та біоетика» на тему: «Подвиг лікаря: історія життя та наукової діяльності видатного українського вченого, академіка Д. Заболотного. Історія  життя студента-медика І. Мамонтова та його останній лист до матері із міста Харбін у 1911 році». Науковий керівник школи - доцент кафедри медичної біології та інформатики, к.пед.н. А. Єгоренков.

 • Лекторій з питань біоетики та біоетичної експертизи при НАМН України

  2 листопада завідувачка кафедри філософії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, проф. Світлана Пустовіт взяла участь в черговому лекторії з питань біоетики та біоетичної експертизи, який проводився на базі НАМН України. У вебінарі взяли участь аспіранти та молоді вчені державних установ НАМН України. Професор Пустовіт представила лекцію «Філософські та етико-правові аспекти біомедичних досліджень: сучасні виклики», яка викликала у слухачів жвавий інтерес.

 • Школа перекладачів філософських текстів

  Доцент кафедри філософії НУОЗ України імені П.Л. Шупика Єгор Буцикін залучений в якості експерта та викладача до школи перекладачів філософських текстів.

 • Навчальні цикли «Протидія насильству в сім’ї»

  Суміжний навчальний цикл «Протидія насильству в сім’ї» для лікарів інтернів та спеціалістів на кафедрі філософії запроваджено в 2011 році відповідно до листа МОЗ України від 24.01.2011 № 08.0135/84 та на виконання наказу МОЗ України від 21.01.2011 № 27 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р».

 • Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики

  10 жовтня для аспірантів денної форми навчання почався вибірковий цикл з оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетенціями «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики». Лекційні та семінарські заняття з дисципліни проводяться в дистанційному форматі за допомогою програми ZOOM. Заняття проводять зав. кафедри філософі, професор С. Пустовіт, професор Н. Бойченко  та старший викладач В. Березіна.

 • TECHNOLOGIES OF SCIENTIFIC CREATIVITY.FUNDAMENTALS OF ACADEMIC LETTERS AND RHETORIC

  On October 10, for full-time graduate students, a selective discipline «Technologies of scientific creativity. Fundamentals of academic writing and rhetoric» has started. Lectures and seminars are conducted on a cloud-based video conferencing platform ZOOM. Classes are conducted by the head of  Philosophy Department, professor Svitlana Pustovit, professor Natalia Boychenko and senior lecturer Viktoria Berezina.

 • Конкурс для студентів та аспірантів до Всесвітнього дня біоетики

  З нагоди Всесвітнього дня біоетики, кафедра філософії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика спільно з кафедрою громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету  проводять онлайн-конкурс на тему «Соціальна відповідальність та здоров’я».