Google search

 
 

Відповідно до затвердженого календарного плану та розкладу занять на кафедрі філософії та іноземних мов для аспірантів денної форми навчання 14.03.2023 професором кафедри Н. Бойченко була проведена лекція «Філософсько-методологічні засади презентації результатів наукових досліджень. Методологія та нормативні вимоги до написання дисертації» (вибірковий цикл «Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики»). Заняття відвідали завідувачка кафедри, професор С.  Пустовіт та інші науково-педагогічні працівники кафедри.

Частина аспірантів була підключена онлайн за допомогою платформи zoom, решта – взяли особисту участь. Під час проведення заняття професор Н. Бойченко використовувала класичний підхід у поєднанні з принципами інтерактивного навчання, ділилася власним досвідом та заохочувала слухачів надавати приклади з клінічних досліджень, самостійно формулювати гіпотезу дослідження тощо. На початку лекції аспіранти отримали анкету, за допомогою якої викладач зміг оцінити рівень універсальних навичок дослідника у слухачів, зокрема - здатність усно та письмово презентувати результати власного наукового дослідження українською мовою.

Сьогодні стан розвитку освіти й науки вимагає від науковця володіння не тільки методологією та методикою наукової роботи, але й навичками академічного письма та риторики. Освоєння матеріалів циклу дозволить аспірантам отримати необхідні компетенції, необхідні для науково-дослідної інноваційної діяльності, продукування нових ідей та теорій, розв’язання комплексних теоретичних та практичних проблем у сфері медичної науки, а також проведення власного наукового дослідження та підготовки до захисту дисертаційної роботи в обраній предметній області.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також