Google search

 1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. – Київ, 1998.
 2. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000).
 3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні правила 6.177-205-09-02. – Київ, 2005.
 4. НРБУ-97 Відповіді на запитання практики. Тлумачний та методичний посібник. /Під ред. чл.-кор.АМН України, професора А.М.Сердюка. – Київ, 2004. – 160 с.
 5. Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. Навчальний посібник. – Київ, 2010.
 6. Скалецький Ю.М. Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів. – Київ: Логос, 2007. – 222 с.
 7. Мащенко Н.П., Мурашко В.А. Радиационное воздействие и радиационная защита населения при ядерних авариях на атомных электростанциях. – Киев,
 8. Севальнєв А.І., Пазиніч В.М., Костенецький М.І. Радіаційна гігієна. Навчальний посібник. - Запоріжжя, 2009. – 115 с.
 9. Методичні рекомендації «Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві». Затверджено Наказом МОЗ України № 883 від 29.12.2008.
 10. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. Державні санітарні норми і правила. ДСанПіН 6.6.3-150-2007. – Київ, 2007.
 11. Корчагин П.А., Замостьян П.В., Шестопалов В.М. Обращение с радиоактивными отходами в Украине: проблемы, опыт, перспективы. – Киев, 2000. - 178 с.
 12. Ключников О.О., Носовський А.В. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань. Навчальний посібник. – Київ, 2007. - 255 с.
 13. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Гігієнічний норматив. ГН 6.6.1.1-130-2006. – Київ, 2006.
 14. .Методичні вказівки «Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 137Cs та 90Sr в харчових продуктах». Затверджено Наказом МОЗ України № 446 від 11.08.2008.
 15. Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів». Затверджено Наказом МОЗ України № 240 від 08.-5.2008.
 16. Гігієнічні нормативи «Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів зони відчуження». ГН 6.6.1.076 – 01. Київ – 2001.
 17. Контроль та визначення доз зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу АЕС категорії А. Відомча інструкція. - Київ, 2012.
 18. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.:Энергоатомиздам, 1999. – 515 с.
 19. Тарасюк О.Є., Цимбалюк О.М. Використання терміну «радіаційна аварія» в українських законодавчих нормативних документах та міжнародних рекомендаціях. Зб. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. – Київ, 2009. – С. 34-36.
 20. Мурашко В.О., Мечев Д.С. Радіаційна гігієна. /Національний підручник. Вінниця, 2013. – 376 с.
 21. Мурашко В.О., Костенецький М.І., Рущак Л.В. Промислові радіаційні аварії з джерелами іонізуючого випромінювання, запобігання та порядок їх розслідування. - Київ, 2014. – 80 с.
 22. Под ред. Тарутина И.Г. Контроль качества в лучевой терапии и лучевой диагностике. – Минск: «Политпринт», – 272 с.
 23. Шидловська Т.А. Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС. - Чорнобиль, 2011. – 214 с.
 24. Под ред. Коваленко А.Н. Введение в радиационную тиреоидологию. – Киев, 2006. – 620 с.
 25. Коваленко А.Н. Системный радиационный синдром. – Николаев, 2008. – 250 с.
 26. Глоссарий МАГАТЭ по вопросам радиационной безопасности. МАГАТЭ. Вена, – 295 с.
 27. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». №39/95 – ВР (зі змінами).
 28. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» № 15/98-ВР (зі змінами).
 29. Постанова КМУ від 02.06.2003 № 813 “Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу ” (зі змінами).
 30. Radiation Protection and Safety of Radiation Sourses: International Basic Safety Standards //IAEA Safety Standards Series No. GSR – IAEA. Vienna – 2011. - 303 p.
 31. ICRP Publication 101. The optimisation of radiological protection: broadening the process. – New York: Pergamon Press.- 2006. – p.104 (Annals of ICRP. – 2006. – V.37/2-3).
 32. ISRP Publication 103. Recommendation of the ICRP. – New York: Pergamon Press.- 2008. – p.104 (Annals of ICRP. – 2006. – V.37/2-4).
 33. ICRP Publication 105. Radiological Protection in medicint. – New York: Pergamon Press. - 2008. – p.108 (Annals of ICRP. – 2006. – V.37/6).
 34. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мечев Д.С., Щербіна О.В. та співав. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.