Google search

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки (під назвою медичної радіології) створена в 1957 році. До складу кафедри в 1992 році увійшов курс радіаційної гігієни. У різні роки кафедру очолювали: член - кор. АН України, проф. Олексій Опанасович Городецький (1957 – 1960), доктор біологічних наук, професор Микола Федорович Ліпкан (1960 – 1966), Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Тамара Порфиріївна Сиваченко (1966 – 1993), Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Дмитро Сергійович Мечев (1993 – 2016), доктор медичних наук, професор Олег Володимирович Щербіна (2016 – 2021). З 2021 року – завідувач кафедри – доктор медичних наук, доцент Павло Олександрович Король.

Професорсько-викладацький склад кафедри в 1957 р. складався з 6 викладачів: проф. О.О. Городецького, доцентів М.Ф. Ліпкана, Б.Р. Киричинського та асистентів Т.П. Сиваченко, С.М. Одерій, Ю.О. Тація.

В різні роки на кафедрі працювали і працюють доктори медичних наук, професори Т.П. Сиваченко, Д.С. Мечев, О.І. Авраменко, В.М. Славнов, О.В. Щербіна, Д.А. Лазар, О.І. Солодянникова; доктори медичних наук Г.В. Валуєва, В.В. Поцибіна, В.О. Рогожин, С.С. Макеєв, П.О. Король; кандидати медичних наук доценти В.П. Іщенко, В.К. Калина, А.К. Бєлоус, В.В. Цвєткова, В.Г. Капустник, О.О. Зозуля, В.А. Романенко, Т.І. Чеботарьова, В.П. Івчук, М.П. Мащенко, В.О. Мурашко, Н.П. Бичкова, М.М. Фірсова, М.В. Соколовська, Л.В. Рущак; асистенти Д.О. Джужа, О.В. Сафронова, Ю.П. Северин; старші наукові співробітники, кандидати медичних наук Л.М. Калинник, А.Ф. Срібна, О.А. Федько; кандидати технічних наук, старші викладачі І.М. Крупка, Ю.М. Коваленко та ін.

За розробку і впровадження в клінічну практику вітчизняної радіодіагностичної апаратури трьох співробітників кафедри – Т.П. Сиваченко, В.П. Іщенка, В.К. Калину в 1972 р. відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки. В 1979 р. професор Т.П. Сиваченко удостоєна почесного звання Заслуженого діяча науки УРСР. Доценту В.К. Калині присвоєно почесне звання Заслуженого винахідника та раціоналізатора СРСР. Професор Д.С. Мечев удостоєний почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Професор О.І. Авраменко – заслужений лікар України, кавалер багатьох державних нагород, в тому числі за участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З 1979 р. на базі кафедри разом з кафедрою медичної радіології Центрального інституту удосконалення лікарів (м. Москва) протягом 10 років проводилися міжрегіональні курси "Застосування ядерних методів в медицині" для зарубіжних спеціалістів по лінії ВООЗ – МАГАТЕ. За цей період підготовлено 320 лікарів з 32 країн світу.

Враховуючи інтеграцію України в єдиний європейський простір, необхідність приведення номенклатури лікарських спеціальностей до європейських та світових стандартів, 17 грудня 2018 р. кафедру перейменовано відповідно до існуючих європейських спеціальностей (з кафедри радіології на кафедру ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки). Ця назва чітко відображає тематику навчання на кафедрі та відповідає європейським стандартам.

Колектив кафедри радіології (2016 рік):

 

Колектив кафедри з деканом факультету (2019 рік):

Кафедра зразку 2022 року: