Google search

Положення про кафедру

Завідувач кафедри 

 

КОРОЛЬ Павло Олександровичд. мед. н. професор

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки є клінічною кафедрою, що реалізує освітні програми вищої освіти та програми післядипломної освіти в галузі знань «Охорона здоров’я», проводить лікувально-діагностичну роботу та наукові дослідження у сфері охорони здоров’я, розміщується на базі закладу охорони здоров’я (його структурного підрозділу, відділення) відповідного профілю для реалізації освітнього процесу шляхом його поєднання з наданням медичної допомоги.

Науковий напрямок роботи кафедри:

 • організаційне забезпечення по підготовці та виданню публікацій (монографії, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Експертиза та рецензування науково-дослідних робіт, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (підготовка докторів філософії, докторантів, аспірантів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);
 • наукова робота науково-педагогічних працівників у межах основного робочого часу;
 • організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках;
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.
 • залучення інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів до науково-дослідної роботи.

Стратегічними напрямками наукового розвитку кафедри є:

 • Створення школи безперервної освіти з радіонуклідної діагностики та ядерної медицини з імплементацією технологій дистанційного навчання
 • Розробка нового концептуального підходу до використання променевих методів дослідження шляхом інтеграції всіх видів отримання діагностичного зображення в рамках єдиної дисципліни
 • Створення національних та міжнародних консорциумів з розвитку ядерної медицини та радіаційної онкології
 • Досягнення високого рівня підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складу відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів освіти
 • Оновлення нормативно-правової бази з променевої діагностики
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази, що забезпечує інноваційні процеси в освіті й науці
 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності
 • Взаємодія з усіма структурними підрозділами Університету та іншими закладами освіти.

Девіз/гасло кафедри ядерної медицини: «We see what we treat, we treat what we see» – «Ми бачимо, що ми лікуємо, ми лікуємо, що ми бачимо».

Контакти 

03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика
тел./факс: 0677217160
e-mail: [email protected]

Активне посилання на сторінку кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки в Фейсбуці