Google search

Інтернатура «Радіологія» (спільно з кафедрою радіології). Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Радіологія" протягом 1,5 навчальних роки передбачено: 9 місяців навчання на кафедрах і 8 місяців на базах стажування.

Цикли спеціалізації зі спеціальностей „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли стажування зі спеціальностей „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли тематичного удосконалення: «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій», «Радіаційний контроль за використанням джерел іонізуючих випромінювань», «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах», «Радіаційні аварії та ліквідація їх наслідків», «Вибрані питання променевої терапії», «Вибрані питання радіонуклідної діагностики», «Актуальні питання радіаційної онкології», «Актуальні питання ядерної медицини». 

План проведення циклів

Кожного року план проведення циклів розміщується на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.