Google search

Засадами виховної роботи серед інтернів, слухачів кафедри є:

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • науковий характер освіти;
 • різноманітність освіти;
 • нерозривний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • академічна доброчесність;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • виховання в дусі славних традицій кафедри та досягнень її завідувачів – професорів О.О. Городецького, М.Ф. Ліпкана, Т.П. Сиваченко, Д.С. Мечева.