Google search

Павло Олександрович КОРОЛЬ

Завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки з 2021 р.

У 2000 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Доктор мединих наук, професор

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіонуклідна діагностика».

Член Президії Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Член Асоціації радіологів України.

Член Всесвітньої асоціації радіофармацевтично-молекулярної медицини.

Член Європейської асоціації гібридної молекулярної візуалізації.

Член Британської асоціації ядерної медицини.

Працює на кафедрі з 2019 року. Основний напрям діяльності – ядерна медицина, тераностика, променева діагностика кульшових та колінних суглобів при ендопротезуванні, променева діагностика в урології.

Автор більше 300 наукових праць, в т.ч. 4 патентів України на корисну модель та винахід.

Член редакційної колегії журналу «Radiation diagnostic, radiation therapy».

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, тематичного удосконалення.

З 2022 року є головним експертом зі спеціальності «Радіологія» Департаменту охорони здоров’я в м. Києві