Google search

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1987 році.

Кандидат медичних наук, доцент.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіонуклідна діагностика».

Член Асоціації радіологів України, Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Працює на кафедрі з 1993 року. Основний напрям діяльності – ядерна медицина.

Автор більше 100 наукових праць.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм циклів спеціалізації та тематичного удосконалення.