Google search

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1968 році.

Кандидат медичних наук, доцент.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіаційна гігієна».

Член Асоціації радіологів України.

Працює на кафедрі з 1978 року. Основний напрям діяльності – радіаційна гігієна, радіаційна медицина, радіаційна безпека.

Автор більше 100 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, посібників і підручників. Основний автор Національного підручника «Радіаційна гігєна». Виконавець ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри.

Член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Радіаційна гігієна».

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм інтернатури, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення.