Google search

Професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки.

Завідувач кафедри (2016 – 2021 рр.).

Закінчив з відзнакою Харківський медичний інститут у 1988 році.

Доктор медичних наук, професор.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіонуклідна діагностика».

Член Асоціації радіологів України. Член Президії Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Працює на кафедрі з 1997 року. Основний напрям діяльності – ядерна медицина, ефективний вибір діагностичних зображень в клінічній практиці, променева діагностика в онкоурології.

Автор близько 400 наукових праць, в т.ч. підручника, 4 навчальних посібників, монографії та національного керівництва. Заступник Голови спеціалізованої Вченої ради в НУОЗ України імені П.Л. Шупика (захист докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «променева діагностика та променева терапія». Член спеціалізованої Вченої ради в Національному інституті раку МОЗ України (захист докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «променева діагностика та променева терапія» і «онкологія»). Член Експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Член Центральної атестаційної комісії МОЗ України. Експерт МОЗ України за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика. Променева терапія».

Головний редактор журналу «Радіологічний вісник», член редакційної колегії журналів «Український радіологічний та онкологічний журнал» та «Radiation Diagnostics. Radiation Therapy».

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм інтернатури, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення.