Google search

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович - доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, проректор з науково-педагогічної роботи, голова Вченої ради Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика.

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова (1984), Українську академію державного управління при Президентові України (2003), Київський Національний університет технологій та дизайну (2015).

Працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні (1985-1992), головний лікар обласного дитячого ендокринологічного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту  м. Житомира (1992-1996), головним лікарем обласного лікувально-санаторного центру радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення  «Дениші» (1996-2005), начальником управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (2005-2011), заступником Міністра охорони здоров’я України (2011-2014), з 2014 - проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П. Л. Шупика), професор кафедри управління охороною здоров’я. 

Заслужений лікар України (2003), нагороджений Орденом Данила Галицького (2009). Брав участь в законотворчій діяльності у якості керівника групи щодо реформування системи первинної та екстреної медичної допомоги в Україні. Один із перших в Україні брав участь в трьох європейських проектах з модернізації системи охорони здоров’я (2004-2009). Вніс великий науковий та практичний  вклад у якості керівника напрямку в модернізацію та реформування системи охорони здоров’я України.

Має великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування.

Автор патента, двох прав  на інтелектуальну власність, 4 підручників та автор 105 наукових публікацій .

Наукова робота зосереджена на удосконаленні управління медичною допомогою, теорії  і практики державного управління охороною здоров’я .