Google search

Олег Борисович ТОНКОВИД – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної статистики.

Адреса електронної пошти: [email protected]

У 1986 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту (нині – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Після проходження інтернатури у 1987 році почав працювати на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я цього ж університету на посаді старшого лаборанта.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Соціально-гігієнічна характеристика опіків у дітей та організація етапної стаціонарної допомоги потерпілим”. Учень академіка Ю.В.Вороненка.

Після захисту кандидатської дисертації працював асистентом, а з 1995 року доцентом кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Національного медичного університету.

З 2010 р. по 2021 р. – доцент кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі співавтор 2 підручників. Науковий напрям – медична статистика в клінічних та епідеміологічних дослідженнях, інформаційна підтримка реформ охорони здоров’я. Експерт Державного експертного центру МОЗ та Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України.