Google search

Клінічними базами кафедри є – КМКЛ №6, КМКЛ №7, Український ревматологічний центр та відділення некоронарогенних хвороб серця і  клінічної ревматології ННЦ “Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска” НАМН України. Лікувальну базу кафедри складають 5 відділень: 3 терапевтичних (на 75, 70 ліжок КМКЛ №7 та 70 ліжок КМКЛ №6), (1 кардіоревматологічне (на 40 ревматологічних і 20 кардіологічних ліжок КМКЛ №6), (На даний момент з 18.09.2020р. відділення терапії та ревматології КМКЛ №6 та відділення терапії КМКЛ №7 приймають пацієнтів з Covid – 19),

відділення некоронарогенних хвороб серця і клінічної ревматології (на 55 ліжок)  інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України – всього 330 ліжок.

Кафедра має три лекційні аудиторії на 60 і 30 та 30 місць, 5 учбових кімнат, лабораторію.

Клінічну роботу на кафедрі терапії та ревматології здійснюють 9 науково-педагогічних працівників, які мають вищі кваліфікаційні категорії. З них 8 мають дві та більше спеціальностей.

Укладено положення про клініку згідно якого кафедра проводить консультативну роботу. Кафедра клінічну роботу проводить на 3 клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю, що робить взаємодію співробітників кафедри та лікувально-профілактичних закладів більш тісною.

Відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі є д.м.н., професор Казимирко В. К. Кафедра обладнана медичною апаратурою: апарат УЗД ULTIMA PRO (2004), електрокардіограф ЮКАРД-100 (2010), реєстратор ЕКГ для холтерівської системи Dia Card (2010), ультразвуковий денситометр “Ахилес плюс’’, УЗД апарат “ Sonoline Omnia’. В клінічну практику активно впроваджуються клінічні протоколи надання медичної допомоги з спеціальностей «Ревматологія», «Кардіологія», «Пульмонологія»,Гастроентерологія».

 

  

 

Впроваджуються нові методики діагностики: ультразвукове дослідження опорно-рухового апарату;  комп’ютерна томографія; магнітно-резонансна томографія; ультразвукова денситометрія; новітні лабораторні маркери ранньої діагностики ревматичних хвороб суглобів (АЦЦП, АЦЦВ, тощо). Нові методики лікування  інгібіторами ЦОГ-2, сучасними хондропротекторами та імунобіологічними агентами з використанням інфузоматора, нові гіпоурикемічні та урикозуричні препарати.

 

 

З 1980 року на базах кафедри проліковано більше 84 тисяч хворих. Співробітниками кафедри проконсультовано на базах та позабазових лікувальних установах більше 52 тисяч хворих, здійснені виїзди по санавіації в Житомирську, Чернігівську, Львівську, Запорізьку, Рівненську та інші області. В практичну медицину впроваджено більше 30 методів діагностики і лікування. З них 9 впроваджень зроблено в 2017 р.

18 листопада 2020 року відкрито Центр консультації та спостереження пацієнтів на основі цифрових технологій на базі ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска». Це перший в Україні унікальний освітній проєкт, створений з використанням сучасних технологій та відповідно до міжнародних рекомендацій щодо покращення прихильності пацієнтів до лікування. Завідувач кафедри терапії та ревматології, директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Коваленко В.М. підтримав ідею створення та існування даного проекту, а співробітники кафедри терапії та ревматології, а саме доцент Крилова А.С. та лікарі- інтерни прийняли активну участь у його роботі.

В квітні 2021 року створено сайт для пацієнтів, де вони можуть в електронному вигляді переглянути навчальні відео про те, як правильно вимірювати тиск, пульс, навчальні матеріали, які можна завантажити в електронному вигляді та встановити на телефон мобільні додатки – «Мій контроль тиску» і «Стенокардія під контролем». Даний сайт також може стати корисним для лікарів, в аспекті  покращення прихильності пацієнтів до лікування та ефективності терапії.

Детальнішу інформацію про  Центр консультації та спостереження пацієнтів можна отримати на сайті ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» за посиланням https://strazhesko.org.ua. та https://patient-info.org.ua/index.html