Google search

 1. Мазур И.П. Аспекты остеологии в стоматологии: монография. – Кропивницкий: ПП Полиум», 2022. – 232 с. ISBN 978-966-8559-83-9.
 2. Вторинний остеопороз: монографія / Під редакцією: В. В. Поворознюка, Н. В. Григор’євої, Н. В. Дєдух. – Кропивницький: Поліум, 2021. – 528 с. ISBN 978-966-8559-92-1
 3. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад./ І.П. Мазур, М.В. Хайтович, Л.І. Голопихо. — К., 2019. (друге видання). — 376 с. ISBN978-617-505-762-9.
 4. Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології : [навчальний посібник] / Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак. - К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. - 143 с.
 5. Білоклицька Г.Ф., Волинська Т.Б., «Азбука ручного скейлинга», Київ, Видавнича компанія «КИТ», 2011
 6. Під ред. проф. І. С. Зозулі, Медицина невідкладних станів, Київ, «Медицина» - 2008 .-695 с.
 7. Білоклицька Г.Ф., Калюжна Л.Д., «Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ», Київ, «Грамота» - 2007.- 270 с.
 8. Білоклицька Г. Ф., Ашаренкова О. В., Заноздра Л. М., Солнцева Т. О., Центіло Т. Д. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / І. С. Зозуля, А. О. Волосовець,  О. Г. Шекера та ін.; за ред. І. С. Зозулі, А. О. Волосовця. - 5-е вид., переробл. і допов. - К. : ВСВ «Медицина», 2023.- 560 с.  ISBN 978-617-505-917-3 /  Г. Ф. Білоклицька, О. В. Ашаренкова, Л. М. Заноздра, Т. О. Солнцева, Т. Д. Центіло Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології. - С. 185-198.

Навчальна методичні статті співробітників кафедри:

 1. Мазур, І., Трубка, І., & Мазур, П. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ В УКРАЇНІ. Українські медичні вісті, (1), 24–29. https://doi.org/10.32782/umv-2023.1.5
 2. Мазур , І., & Мусій, О. (2023). СПІВПРАЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З МІЖНАРОДНОЮ ЛІКАРСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ. Українські медичні вісті, (2), 40–48. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.8.
 3. Mazur, I., Hasiuk, N., Radchuk, V., & Stadnyk, M. (2022). Аспекти безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів в умовах військового часу через призму самоосвіти та самовдосконалення. Oral and General Health, 3(4), 61–68. https://doi.org/10.22141/ogh.3.4.2022.141 https://oralhealth.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/141
 4. Kopchak Oksana Modern approaches to preparation of scientific research in dentistry in the world of the “Evidence-Based Medicine” concept / Oksana Kopchak, Yana Litvinova, Svitlana Cherniak, Olha Asharenkova, Ella Pavlenko // Stomatologia Współczesna. - ISSN 1231–3254 Vol. 29. - №  3. – Р. 35 – 40. ISSN 1231–3254.  
 5. Мазур І.П., Заболотько В.М., Стешенко І.Є. Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: галузева структура медичних працівників у 2019 році. //Українські медичні вісті. 2021. – Т. 13. № 1 (86). –  С. 16 – 22
 6. Мазур І.П.1, Мусій О.С.2, Seebohm A.3, Kolczyński P. Співпраця українських і європейських лікарів в Постійному комітеті лікарів Європи. //Українські медичні вісті. –  Т. 13. № 1 (86). –  С. 3 – 7.
 7. Мазур И.П., Есембаева С.С., Шевченко О.В. Cотрудничество стоматологов стран Восточной Европы //Oral and General Health Том 2, №1, 2021. С. 8 – 17.
 8. Мазур І.П., Мазур П.В. До питання класифікації та пов’язаної з нею термінології хвороб пародонта: історіографічний аналіз // Oral and General Health. Том 2, №3, 2021, с 87-91.

Історія стоматології:

 1. Мазур І.П. Визначні події стоматологічної спільноти України (в документах, статтях, світлинах) : монографія. — Кропивницький: Поліум, 2023. — 576 с. ISBN 978-966-8559-98-3.
 2. Мазур И.П. История медицины Украины периода мезолита: климатические и социально-религиозные истоки развития эмпирической медицины. //Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. 2021, №1, с.31 – 35.
 3. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. / За ред.: І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. – Кропивницький: Поліум, 2020. – 224 с. ISBN 978-966-8559-72-3.
 4. Шлях довжиною у сто років (1920 – 2020): Стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця /Уклад. Н. Біденко, Ю. Клітинський. – Дніпро: Середняк Т.К., 2020. – 332 с. ISBN 978-617-7953-17-2.
 5. Мазур І.П. Вахненко О.М. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики. //Українські медичні вісті. 2020 – Т. 12. – № 1 (84).  – С. 70 – 76. 

Довідникова література:

 1. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2022 рік : довідник. / І. П. Мазур, Л. М. Черненко, О. В. Павленко – Кропивницький: Поліум, 2023. – 104 с. ISBN 978-617-8112-14-1.
 2. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2021 рік : довідник. / Ю. В. Вороненко, І. П. Мазур, О. В. Павленко – Кропивницький: Поліум, 2022. – 101 с. ISBN 978-966-8559-91-4.
 3. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік : довідник. / Ю. В. Вороненко, І. П. Мазур, О. В. Павленко – Кропивницький: Поліум, 2021. – 101 с. ISBN 978-966-8559-91-4.
 4. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2019 рік : довідник. /Ю.В. Вороненко, І.П. Мазур, О.В. Павленко – Кропивницький: Поліум, 2020. – 92 с. ISBN 978-966-8559-76-1.
 5. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік : довідник. /Ю.В. Вороненко, І.П. Мазур, О.В. Павленко – Кропивницький: Поліум, 2019. – 176 с. ISBN 978-966-8559-64-8.