Google search

Кафедра терапевтичної стоматології - перша в Радянському Союзі в системі інститутів удосконалення лікарів - заснована 7 квітня 1964 року на підставі наказу № 79 МОЗ УРСР від 17 лютого 1964 року.

Засновником кафедри та її першим керівником з 1964 до 1990 рр. був доктор медичних наук, професор Микола Аврамович Кодола. Оригінальний дослідник і наполегливий науковець М. А. Кодола  – автор понад 200 наукових праць, у тому числі 7 монографій. Серед них широкій стоматологічній громадкості добре відомі: “Микроэлементы в профилактике кариеса зубов”, “Пародонтоз. Ультраструктура десны и пульпы” тощо. Під керівництвом професора М. А. Кодоли захищено 17 кандидатських дисертацій.

З 1990 року по 2003 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор Анатолій Павлович Грохольський. Результати його практичної і наукової діяльності знайшли відображення в більш ніж 220 наукових працях, серед яких 7 монографій і навчальних посібників, 12 свідоцтв на винаходи, 4 деклараційних патенти. Науковий напрямок професора Грохольського А.П. – кріотерапія захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Він є одним із засновників наукової школи – «Низькі температури в стоматології» в Україні. Під його керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації.

З січня 2003 р. за обранням за конкурсом кафедру очолює доктор медичних наук, професор Галина Федорівна Білоклицька.

У різні роки на кафедрі терапевтичної стоматології працювали такі фахівці: проф. О. В. Удовіцька, проф. О. М. Солнцев, доц. К. П. Копйова, О. Ф. Кононович, доценти Л. Г. Щербіна, С. А. Павлик, С. І. Козловський, А. Р. Скарбенчук, Л. М. Переход, асистенти: О. П. Толочина, Г. К. Сидорчук.

У теперішній час на кафедрі працюють 1 професор – завідувач кафедри, 4 доцента, 2 асистента, 3 лаборанта.

Всі НПП кафедри є членами “Асоціації лікарів - пародонтологів України”.

Майже за 52 роки плідної праці колектив кафедри надрукував більше 1000 наукових праць, в тому числі 20 підручників і навчальних посібників,  отримав 25 авторських свідоцтв на винаходи, 105 посвідчень на раціоналізаторські пропозиціі.

За  минулі роки кафедра була удостоєна звання “Колектив високої культури” і “Зразковий колектив”.

Основний науковий напрямок кафедри – удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта, слизової оболонки порожнини рота, а також твердих тканин зуба.

Основні задачі, які ставляться перед колективом кафедри в теперішній час відповідають усім основним напрямкам у діяльності НУОЗУ імені П. Л. Шупика: формування фахівця, відповідного вимогам кращої світової практики для забезпечення здоров'я нації, реалізація освітньої діяльності через науку, практику та інновації.