Google search

український лікар, педагог – доктор медичних наук (2006), професор (2008) виконуючий обов’язки завідуючої кафедри терапевтичної стоматології (2023) Національного університету охорони здоров’я України П. Л. Шупика, вчений – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019). Громадський діяч – Президент ГО «Асоціація стоматологів України» (з 2016 р.), Голова Правління Національної Лікарської Ради України (2018 - 2019). Представник України у Всесвітній федерації стоматологів (FDI) (з 2010 р.). Представник України в Постійному комітеті лікарів Європи (СРМЕ) (з 2017 р.). Представник України в Світовій Медичній Асоціації (WMA) (з 2020 р.). Президент Міжнародної стоматологічної асоціації «Співдружність» країн Східної Європи (з 2020 р.). Член Міжнародної Стоматологічної Академії (Academy of Dentistry International, ADI) (з 2021 року).

Вища освіта:

1983 – 1988 рр. Навчання на стоматологічному факультеті Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця. Спеціальність «стоматологія», диплом з «Відзнакою».

1988 – 1990 рр. Навчання в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології – 2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині – Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика)

1992 – 1995 рр. Навчання в очній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології – 2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині – Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика)

Д. мед. н., професор 

З січня 2003 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів – Галина Федорівна Білоклицька.

Професор Галина Федорівна Білоклицька закінчила з відзнакою в червні 1974 року стоматологічний факультет Одеського медичного інституту імені М.І. Пірогова. Почала працювати в Одеському науково-дослідному інституті, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до ведучого наукового співробітника, завідувача відділом захворювань пародонту. У 1996 року успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої фармакотерапії генералізованого пародонтиту». 

к.мед.н, доцент, завуч кафедри

У 1970 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Препараты рибонуклеиновых кислот в комплексном лечении пародонтоза».

Автор і співавтор 92 наукових праць, серед яких монографії: «Пародонтоз. Ультраструктура десны и пульпы», «Назубные отложения, их влияние на зубы, околозубные ткани и организм», посібника для слухачів та інтернів, 4 методичних рекомендацій, 4 патентів, 3 інформаційних листів.

  • посада: асистент кафедри терапевтичної стоматології (1999 – 2012 рр.), доцент кафедри терапевтичної стоматології (2012 р. – по теперішній час);
  • науковий ступінь: кандидат медичних наук (2000 р.) за спеціальністю: 14.01.22 – «Стоматологія»;
  • вчене звання: доцент кафедри терапевтичної стоматології (2013 р.);
  • кваліфікаційна категорія: лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», досвід практичної роботи за спеціальністю - 31 рік;
  • вища освіта: 1992 р. - закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою;
  • 1994 - 1999 рр. - навчалася в клінічній ординатурі і аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
  • наукова діяльність: відповідальний виконавець ініціативно-пошукової НДР кафедри терапевтичної стоматології на тему: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонта та супутньої їм  патології твердих тканин зубів» 2012 - 2016 рр.; відповідальний виконавець ініціативно-пошукової НДР на тему: «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» 2017-2023 рр.; відповідальний виконавець ініціативно-пошукової НДР на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики, профілактики та лікування стоматологічних хвороб у пацієнтів з коморбідними станами» 2024-2028 рр.

к.мед.н, доцент кафедри

У 2004 р. закінчив НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2006 по 2008 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «стоматологія».

к.мед.н., асистент кафедри 

У 1985 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

Проходила навчання у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології і ортодонтії КМІ О.О. Богомольця впродовж 1989-1991 рр.