Google search

Завідувач кафедри терапевтичної стоматології,  д. мед. н., професор 

З січня 2003 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів – Галина Федорівна Білоклицька.

Професор Галина Федорівна Білоклицька закінчила з відзнакою в червні 1974 року стоматологічний факультет Одеського медичного інституту імені М.І. Пірогова. Почала працювати в Одеському науково-дослідному інституті, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до ведучого наукового співробітника, завідувача відділом захворювань пародонту. У 1996 року успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої фармакотерапії генералізованого пародонтиту». 

к.мед.н, доцент, завуч кафедри

У 1970 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Препараты рибонуклеиновых кислот в комплексном лечении пародонтоза».

Автор і співавтор 92 наукових праць, серед яких монографії: «Пародонтоз. Ультраструктура десны и пульпы», «Назубные отложения, их влияние на зубы, околозубные ткани и организм», посібника для слухачів та інтернів, 4 методичних рекомендацій, 4 патентів, 3 інформаційних листів.

 к.мед.н, доцент кафедри 

У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

З 1994 по 1999 рр. навчалася в клінічній ординатурі і аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, захистила кандидатську дисертацію на тему: «Магнітотерапія та альфакальцидол у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту».

У 1999 р. була зарахована на посаду асистента, у 2012 р. доцента  кафедри терапевтичної стоматології. У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

 к.мед.н, доцент кафедри 

У 1997 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Метаболічні зміни тканин пародонта у жінок з посткастраційним синдромом (експериментально-клінічне дослідження)».

Автор і співавтор 75 наукових праць.

к.мед.н, доцент кафедри

У 2004 р. закінчив НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2006 по 2008 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «стоматологія».

к.мед.н., асистент кафедри 

У 1985 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

Проходила навчання у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології і ортодонтії КМІ О.О. Богомольця впродовж 1989-1991 рр.