Search

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

виконує ініціативно-пошукову НДР на тему: «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» (номер держреєстрації № № 0117U002465; термін виконання 2017-2023 рр). 

В результаті виконання фрагменту НДР 2017 року проведений ретроспективний аналіз медичної документації міської студентської поліклініки м. Києва за 2011-2017 рр. показав необхідність підвищення якості діагностичних міроприємств, направлених на виявлення захворювань тканин пародонта під час проведення планових стоматологічних профілактичних оглядів студентської молоді.

Захищені на кафедрі дисертаційні роботи в 2003-2021 рр.

за спеціальністю 14.01.22 - Стоматологія 

  1. Новікова Марина Анатоліївна, пошукач, кандидатська дисертація на тему «Діагностика і оцінка ефективності лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонту», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2001 р.
  2. Сандига Лариса Григорівна, очний аспірант, кандидатська на тему «Первинна профілактика запальних захворювань пародонта у жінок з фізіологічним та ускладненим перебігом вагітності», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2001 р.
  3. Тилигузова Наталія Андріївна, пошукач, кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторне обгрунтування дифференци-рованного застосування препаратів-адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральним гінгівітом і генерали-ваним пародонтитом», керівник Білоклицька Г.Ф., захищена у 2002 р.
  1. В експерименті на тваринах вивчено вплив оваріоектомії на стан кісткової тканини і тканин пародонта у щурів.
  2. Досліджено показники метаболічної системи регуляції кислотно-лужної рівноваги, перекисного окислення ліпідів, мінерального обміну і обміну оксиду азоту в ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит жінок з посткастраційним синдромом.
  3. Визначено структура захворюваності на генералізовані захворювання пародонту у жінок з посткастраційним синдромом.
  4. Розроблено показання до місцевого і загального використання коректорів кислотно-лужної рівноваги у жінок з посткастраційним синдромом, хворих на генералізований пародонтит.
  5. Впроваджено методики лікування хворих на генералізований пародонтит  жінок з посткастраційним синдромом із застосуванням препаратів – коректорів кислотно-лужної рівноваги в залежності від тяжкості перебігу генералізованого пародонтиту  і тривалості посткастраційного синдрому.