Google search

Завідувач кафедри терапевтичної стоматології,  д. мед. н., професор 

З січня 2003 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії, президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів – Галина Федорівна Білоклицька.

Професор Галина Федорівна Білоклицька закінчила з відзнакою в червні 1974 року стоматологічний факультет Одеського медичного інституту імені М.І. Пірогова. Почала працювати в Одеському науково-дослідному інституті, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до ведучого наукового співробітника, завідувача відділом захворювань пародонту. У 1996 року успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої фармакотерапії генералізованого пародонтиту». 

Ім’я професора Галини Федорівни Білоклицької добре відомо широкій стоматологічної громадськості, як висококваліфікованого фахівця з різнобічною медичною ерудицією. Результатами її наукової діяльності є нова класифікація і теорія патогенезу пародонтиту, теорія патогенезу гіперестезії дентину, оригінальні інноваційні методи діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта, слизової оболонки порожнини рота, гіперестезії твердих тканин зуба, які впроваджені в різних стоматологічних установах України.

Автор і співавтор понад 371 наукових праць, серед яких 8 підручників і навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій, 9 інформаційних листів, 3 авторських свідоцтва, 31 патент. Серед них вперше видані в Україні у співавторстві «Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ», «Азбука ручного скейлінгу», «Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології», «Терапевтична стоматологія в тестових питаннях, ситуаційних завданнях» (для лікарів-стоматологів), «Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології» (для лікарів-інтернів), розділ «Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології» у підручнику за редакцією професора І.С. Зозулі «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога». 

За час роботи у НУОЗУ імені П.Л. Шупика під керівництвом Г.Ф. Білоклицької захищено 16 кандидатських і 2 докторських дисертації, 2 магістерські роботи. У теперішній час виконується 5 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Професор Г.Ф. Білоклицька в 2006 р. стала організатором і першим президентом ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України» (АЛПУ), яка має 12 регіональних відділень. У 2016 р. АЛПУ відзначила свій 10-річний ювілей. В її активі 9 міжнародних конференцій з участю провідних спеціалістів Європи і України в області пародонтології Європи, більше 70 національних конференцій, майстер-класів та шкіл. У 2013 р. АЛПУ була прийнята в якості асоціативного члена у міжнародне співтовариство – Європейську федерацію пародонтологів (EFP), а в 2015 році професор Г.Ф. Білоклицька на чолі Української делегації лікарів-стоматологів брала участь в офіційній церемонії відкриття ЄВРО-Періо-8 (Лондон, Англія).

Професор Г.Ф. Білоклицька член правління та координаційної ради Асоціації стоматологів України, правління міського осередку АСУ, член атестаційної комісії за фахом «Стоматологія» при  ГУОЗ України м. Києва, член спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю «Стоматологія» при ІС НУОЗУ імені П.Л. Шупика та НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої ради НУОЗУ імені П.Л. Шупика; член редколегій журналів «Современная стоматология» (Україна, Київ), «Новини стоматологіі» (Україна, Львів), «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія» (Україна, Львів), «Вісник стоматології» (Україна, Одеса), «Рецепт» (Україна, Київ), «Пародонтология» (Росія, Санкт-Петербург), «Stomatologia Wspotczesna» (Польща).

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, двома Почесними грамотами та нагрудними значками «Творець», за розвиток післядипломної освіти в Україні – Орденом «Свічки» Міжнародної Асоціації Стоматологічного Розвитку (IADP), вітчизняною професійною нагородою в області терапевтичної стоматології – «Медаллю імені професора М.Ф. Данилевського», «Знаком пошани» Національної медичної палати України, Повний кавалер духовного ордена «Свята Анна». Має подяки від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністра МОЗ України, ректора НУОЗУ імені П. Л. Шупика, головного стоматолога МОЗ України, президента Асоціації стоматологів України, генерального директора ТМО «Київська стоматологія» (м. Київ).