Google search

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

виконує ініціативно-пошукову НДР на тему: «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» (номер держреєстрації № № 0117U002465; термін виконання 2017-2023 рр). 

В результаті виконання фрагменту НДР 2017 року проведений ретроспективний аналіз медичної документації міської студентської поліклініки м. Києва за 2011-2017 рр. показав необхідність підвищення якості діагностичних міроприємств, направлених на виявлення захворювань тканин пародонта під час проведення планових стоматологічних профілактичних оглядів студентської молоді.

При пародонтологічному обстеженні молоді (18–25 років) встановлена висока поширеність запальних захворювань пародонту (70,71%), серед яких хронічний катаральний гінгівіт діагностований в 36,36%, а генералізований пародонтит, початково - I ступеня, в 63,64%.

Профілактичний огляд пацієнтів міста Києва і Київської області з метою визначення їх пародонтального статусу із заповненням карти пародонтологічного обстеження встановив серед пацієнтів молодого віку наявність гінгівіту - (51,65%), зокрема у 93% був діагностований катаральний гінгівіт, у 7% - гіпертрофічний гінгівіт, запальний процес носив генералізований характер;  серед пацієнтів старшого віку визначено генералізований пародонтит (93,23%), причому основна частина пацієнтів хворіли ГП І - ІІ, ІІ - ІІІ ступеня тяжкості.

Виявлено, що в розвитку захворювань пародонту запального характеру найбільш значущим чинником ризику, що не лише ініціює появу перших ознак запалення в тканинах пародонта, але і впливає на поширеність і інтенсивність запального процесу являється табакокуріння. При цьому велике значення має тривалість ("стаж" курця) і кількість викурюваних цигарок протягом дня.

Проведені лонгитудинальні клінічні спостереження тривалістю 12 міс. за особами молодого віку (18-25 років) із здоровим пародонтом, але з різними варіантами молекулярно-генетичного профілю дозволили виявити осіб із станом передхвороби з можливістю донозологічного контролю цього стану із застосуванням превентивних заходів.

Отримані результати лонгитудинального клінічного спостереження за особами молодого віку з різним станом тканин пародонта (здоровий, КГ, ГП) на тлі різних варіантів молекулярно-генетичного профілю дозволили сформувати новий протокол пародонтологічної диспансеризації для цієї вікової групи.

2018 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2018 році опубліковано:  статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 4; статей в іноземних журналах – 2;  тез в українських журналах та збірниках – 9; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 16; патент на корисну модель – 1, нововведення подані у 2017 р. - 3, 2018 – 1; інформаційний лист – 1; Впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 28.

2019 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2019 році опубліковано: статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 2; статей в міжнародних журналах  - 2; статей в іноземних журналах  (індекс Копернікус) - 1;  тез в іноземних журналах та збірниках – 3; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 5; зроблено доповідей на українськиї з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 7; патентів на корисну модель – 2, нововведення подані у 2018 р. - 2, 2019 – 2; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) –7, нагороди (подяки) - 2.

2020 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2020 році опубліковано: статей в українських журналах, не рекомендованих МОН України – 1; статей в міжнародних журналах - 2; статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших наукометричних базах (індекс Копернікус) - 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Scopus – 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Web of Science – 1; тез в українських журналах та збірниках – 8; тез в іноземних журналах та збірниках – 3; зроблено доповідей на вітчизняних науково-практичних конференціях – 4; зроблено доповідей на науково-практичних конференціях з міжнародною участю – 6; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 2; патентів на корисну модель – 1, нововведення подані у 2018 р. - 2, 2019 р. – 2; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 2.

2021 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2021 році (термін виконання 2017-2023 рр.) опубліковано: статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 1; статей в міжнародних журналах - 2; статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших наукометричних базах (індекс Копернікус) - 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Scopus – 2;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Web of Science – 1; тез конференцій з міжнародною участю в українських журналах та збірниках  – 2; тез в іноземних журналах та збірниках – 2; зроблено доповідей на вітчизняних фахових школах – 8; зроблено доповідей на вітчизняних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 4; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 4.

 Новизна та перспективність наукових рішень:

Вивчення в осіб молодого віку (18-25 років) клінічних проявів основних стоматологічних захворювань дозволить розробити та запропонувати алгоритм диспансеризації з персоніфікованим контролем стоматологічного статусу. 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

В 2021 РОЦІ

Статей в українських журналах (рекомендованих МОН України) – 1:

Ашаренкова О.В. Особливості своєчасної діагностики пухлиноподібних новоутворень на альвеолярних паростках щелеп (клінічний випадок) / О.В.  Ашаренкова // Науково-практичний журнал Вісник стоматології. - 2020. – Т. 38. - № 4  (113). – С. 60-63.

Статей в міжнародних журналах - 2:

  1. Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В.

Копчак О.В. Оптимізація протоколів лікування хворих на генералізований пародонтит / О.В. Копчак,  Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, К.А. Янішевський  // Oral and General health. – 2021. - Т. – 2. - № 2. http://www.mif-ua.com/m/archive/article/50936 

  1. Ковальова М.А. Вплив використання зубної пасти «Новий Colgate

Total® з формулою подвійний цинк та аргінін» на вміст макроелементів в слині у пацієнтів різних вікових груп / М.А.  Ковальова // International scientific and theoretical conference “The driving force of science and trends in its development”. – Vol. - 5. P. - 52.  

9 січня 2021 рік, Coventry, United Kingdom.  

Статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших базах (індекс Копернікус) - 1:

Ашаренкова О.В.

Kopchak Oksana Improvement of treatment guidelines for patients with gingival fibromatosis considering interdisciplinary approach / Oksana Kopchak, Oleksii Azarov, Svetlana Cherniak, Olha Asharenkova, Karolina Airapetian // Stomatologia Współczesna. - 2021. - Vol. 28. -  №  1-2. – Р. 21 – 27.

ISSN 1231–3254 

Статей в наукометричних журналах  (Scopus) - 2:

  1. Білоклицька Г.Ф., стаття Scopus іWeb of Science

Biloklytska Galyna F. Resources to improve the effectiveness of periodontal treatment in patients with diabetes mellitus / Galyna F. Biloklytska, Svitlana Yu. Viala  // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - Vol. – LXXIV. - ISSUE - 3. – Part – 2.– P. 702 – 708.

  1. Ашаренкова О.В., стаття Scopus

Kopchak Oksana V. The effect of hyaluronic acid on the periodontium in spontaneous periodontitis in rats / Oksana V. Kopchak, Natalia S. Marchenko, Oleksandr A. Kaniura, Serhii I. Savosko, Konstyantyn A.Yanishevsky, Olexandr M. Makarenko, Olena M. Doroshenko, Olha V. Asharenkova // International Journal of Morphology. – 2021. – Vol. – 39. - № - 4. – P. 1028 – 1035. 

Статей в іноземних журналах (Web of Science) - 1:

  1. Павленко Е.М., стаття Web of science

Kopchak O.V. Levels of Hsp60 in periodontal tissue of rats: influence of injections of hyaluronic acid  / O.V. Kopchak, L.F. Yakovenko, N.S. Marchenko, I.V. Кovach, E.M. Pavlenko, O.A. Nimenko, I.V. Kroupskaya, V.V. Filonenko  // Medicni perspektivi (Medical perspectives). – 2021. – Vol. – 26. - № - 3.     Available from: http://journals.uran.ua/index.php/2307-0404/article/view/234382

Тез конференцій з міжнародною участю в українських журналах та збірниках - 2:

  1. Вяла С.Ю. Viala S. Monitoring of the blood sugar level of dental patients as a condition for the effectiveness of treatment of generalized periodontitis. Priority directions of science and technology development.Abstracts of the 7thInternational scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 121-126. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-21-23-marta-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/l
  2. Білоклицька Г.Ф., В’яла С.Ю.

Biloklytska G., & Viala S. Medicines and dietary supplements as important factors in the treatment of periodontitis in patients with diabetes mellitus. «YOUNG SCIENCE 2.0» : зб. матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Київ, 20.11.2020 р). Київ: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2021. С. 19–21.

Тез в іноземних журналах та збірниках - 2:

  1. В’яла С. Ю. В’яла С. Ю. Визначення рівня рухової та фізичної активності у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом І та ІІ типів, які мають діагноз «генералізований пародонтит». Actual trends of modern scientific research. The 8thInternational scientific and practical conference (March 14-16, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Pp. 108–114. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-marta-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
  2. В’ялаС.Ю. Viala S. Improvement of the system of accumulation of information about dental patients with type І and ІІ diabetes mellitus.  The world of science and innovation. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 230–236. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-10-12-fevralya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/.