Google search

2020 рік

У 2020 році кафедра  брала участь у міжнародних проектах, як організатор, партнер і учасник:  «День Здорових Ясен» під егідою European Federation of Periodontology;  Проект Perio&Caries (European Federation of Periodontology); Проект Perio&Diabet (European Federation of Periodontology); Проект  «Класифікація захворювань періодонта» (European Federation of Periodontology). Були проведені онлайн освітній вебінар з трансляцією на країни СНД «Протокол обстеження та лікування пацієнтів з захворюваннями пародонту. Можливі ризики для роботи лікаря-стоматолога у сучасних умовах», майстер-класи, лекції. 

13-14 листопада 2020 року організована і проведена онлайн науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення і перспективи клінічної пародонтології. Наука-практиці».  Доповідачі топ-лектори світу (США, Туреччина, Ізраїль, Греція, Білорусь)  і України.

Проведений вебінар з трансляцією на країни СНД «Протокол обстеження та лікування пацієнтів з захворюваннями пародонту. Можливі ризики для роботи лікаря-стоматолога у сучасних умовах».

Онлайн трансляція, You-Tube: Доповіді топ-лекторів Європи (Туреччина, Швейцарія) і України, науково-практична конференція з міжнародною участю “Системний підхід до лікування захворювань тканин пародонта очима практичного лікаря-стоматолога”.

You-Tube: Відкрите практичне заняття «Планування комплексного лікування захворювань тканин пародонту на підставі сучасних підходів до діагностики», лекція "Системні і місцеві методи профілактики захворювань пародонту".

Кафедра брала участь у роботі: 3rd International scientific and practical conference Eurasian scientific congress‖ Barca Academy Publishing, Medical sciences, Barcelona, Spain, March 22-24, 2020 (онлайн); міжнародної науково-практичної конференції «Growing with science toward a better practice»,  яку проводилоїоТовариство пародонтологів і остеологів Ізраїля, 29-30 січня 2020  (офлайн), науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання щелепно-лицевої хірурнії дитячого віку" 13-14 грудня 2019 року (онлайн).

У 2021 році співробітниками кафедри опубліковано: статей в міжнародних журналах - 2; статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших наукометричних базах (індекс Копернікус) - 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Scopus – 2;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Web of Science – 1; тез конференцій з міжнародною участю в українських журналах та збірниках  – 2; тез в іноземних журналах та збірниках – 2; зроблено доповідей на фахових школах з міжнародною участю (Україна, Болгарія, Грузія, Узбекістан, Беларусь, Росія)  – 8; зроблено доповідей на вітчизняних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах з міжнародною участю – 4