Google search

Веселова Тетяна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 2002 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, лікувальний факультет.

У 2003 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».

З 2003 по 2005 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих та підліткових хвороб НУОЗ України імені П.Л. Шупика під керівництвом професора Казак С.С.

Має спеціалізації з дитячої оториноларингології.

Вища категорія за спеціальністями «Педіатрія» та «Загальна практика-сімейно медицина».

Кандидатська дисертація за темою: «Метаболічні та вегетативні порушення у дітей пубертатного віку з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Їх діагностика та корекція» була захищена у 2015 р.

Має понад 30 друкованих праць з даної тематики.