Search

Процюк Ольга Вікторівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

У 2001 р. з відзнакою закінчила медичний факультет НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2002 р. пройшла інтернатуру за фахом «Терапія» (кафедра сімейної медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика).>

З 2002 р. по 2012 р. працювала лікарем - ендокринологом у відділенні медичної генетики та планування сім’ї Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини.

У 2003 р. пройшла спеціалізацію за фахом «Ендокринологія», у 2004р. – «Медична генетика».

У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Ендокринні хвороби як чинник ризику виникнення вродженої патології новонароджених та репродуктивних порушень» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук .

З 2012 р. – асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, у 2014 – 2020 рр. доцент кафедри, з січня 2021 р. переведена на посаду професора.

У 2014 р. отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», у 2015 р. – за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

У 2017 р. захистила дисертацію на тему «Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики вродженої патології при наданні первинної медико-санітарної допомоги» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.02.03 – соціальна медицина, 03.00.15 – генетика (медичні науки).

У 2019р. – доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Лікар-ендокринолог І категорії.

Автор понад 60 наукових публікацій.