Google search

БУХАНОВСЬКА Тетяна Миколаївна - кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр, лікар загальної практики – сімейний лікар. Доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

В 2000 р. з відзнакою закінчила Донецький державний медичний університет імені М. Горького (медичний факультет №1), спеціальність – «Лікувальна справа».

Після закінчення у 2001 р. інтернатури зі спеціальності «Педіатрія» до грудня 2007 р. працювала на різних посадах в КМУ «Міське медичне територіальне педіатричне об'єднання» м. Макіївки Донецької області: дільничний лікар-педіатр, лікар алерголог-пульмонолог пульмонологічного відділення, завідувачка пульмонологічним відділенням, завідувачка поліклінікою, заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи.

З 2007 р. по 2010 р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва при ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Після закінчення аспірантури працювала в ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» науковим співробітником відділення охорони здоров’я матері та дитини.

Протягом лютого 2008 р. – червня 2009 р. працювала в ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» на посаді асистента кафедри загальної гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології.

В 2011 р. в спецраді Д 26.613.07 при НУОЗУ імені П. Л. Шупика захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі збереження та поліпшення здоров’я школярів великого промислового міста» за спеціальністю 14.02.03 – “Соціальна медицина”.

З вересня 2012 р. асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П.Л. Шупика, а з лютого 2015 р. – доцент кафедри.

В 2019 р. отримала вчене звання доцента.

Спеціалізація: «Організація та управління охороною здоров’я», «Загальна практика – сімейна медицина», «Педіатрія».

Член національної групи експертів з питань імунопрофілактики (наказ МОЗ України «Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики» №64 від 25.01.2017; наказ МОЗ України №674 від 18.03.2020 «Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики»); член центральної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики (наказ МОЗ України "Про утворення та затвердження складу центральної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики" від 17 листопада 2017 № 1428 зі змінами); член мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рідкісні (орфанні) захворювання» (наказ МОЗ України № 1908 від 18.08.2020 «Про утворення та затвердження персональних складів мультидисциплінарних робочих груп з розробки галузевих стандартів медичної допомоги»; наказ МОЗ України «Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Орфанні захворювання» за темами: «Біотинідазна недостатність», «Галактоземія І типу», «Глютарова ацидурія І типу», «Глюкотарова ациудурія ІІ типу» «Дефіцит середньо ланцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (MCAD)», «Дефіцит довго ланцюгової гидроксіацил-КоА-дегідрогенази (LCHAD)», «Дефіцит дуже довго ланцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (VLCAD)», «Дефіцит трифункціонального білка», «Дефіцит HMG-ліази»,»Ізовалеріанова ацидурія», «Лейциноз (хвороба кленового сиропу)», «Метилмалонова ацидурія», «Первинний карнітиновий дефіцит», «Пропіонова ацидурія», «Тирозинемія І типу» від 03 квітня 2023 №619); член робочої групи з розробки «Програми підготовки в інтернатурі та навчального плану за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»; отримала сертифікат тренера з проведення тренінгів для медичних працівників «Школа лікування пацієнтів з COVID-19»; брала участь у розробці ,медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при муковісцидозі, кашлю, синдромі Дауна (Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при муковісцидозі» від 15 липня 2016 року № 723; Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при синдромі Дауна» від 20 жовтня 2015 року № 685; Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при кашлі» від 08 червня 2015 року № 327).

Автор і співавтор 95 наукових публікацій.

Розділи в монографіях:

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2008 рік – К., 2009. Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Кіровоградська область. Бенет М.В., Бухановська Т.М. – С.202-204.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Чернігівська область. Ященко В.І., Бухановська Т.М. – С.257-261.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2008 рік – К., 2009.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Кіровоградська область. Бенет М.В., Бухановська Т.М. – С.266-272.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Чернігівська область. Ященко В.І., Бухановська Т.М. – С.357-371.

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2008; за ред. В.М.Князевича, Г.О.Слабкого. – К., 2009. Авторський колектив: Айстраханов Д.Д., Бухановська Т.М., Валієв О.А., Волинкін І.І., Дудіна О.О., Євсєєв В.І., Єльчиць Т.В., Істомін С.В., Карамзина Л.А., Киричук І.М., Князевич В.М., Кондратюк Н.Ю., Кривенко Є.М., Кризина Н.П., Кульчицька Т.К., Курчатов Г.В., Макеєв С.Л., Олійник Ю.М., Ринда Ф.П., Ситенко О.Р., Слабкий В.Г., Слабкий Г.О., Фісуненко Н.П., Ципко М.І., Чепелевська Л.А., Шпита О.О., Шевченко М.В., Ярош Н.П.

Цукровий діабет – С.52-54

Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини – С.51-52

Здоров’я дітей та молоді – С.27-30

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік / за ред. З.М.Митника / – К., 2010.

Діяльність служби охорони матері і дитини в Україні.  Дудіна О.О., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Лізунова Г.І., Бухановська Т.М. – С.210-238.

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2010; за ред. І.М.Ємця, Г.О.Слабкого. – К., 2011. – 163 с. Авторський колектив: Аксенова В.І., Бойко В.Я., Бедний В.В., Бухановська Т.М., Волинкін І.І., Дудіна О.О., Єльчиць Т.В., Заглада О.О., Збітнева С.В., Істомін С.В., Карамзина Л.А., Кондратюк Н.Ю., Крапівіна А.А., Кривенко Є.М., Кризина Н.П., Курчатов Г.В., Кучеренко Н.Т., Лізунова Г.І., Медведовська Н.В., Михайленко П.М., Піскун В.Ф., Ринда Ф.П., Русняк В.А., Ситенко О.Р., Смірнова Т.М., Слабкий В.Г., Ціборовський О.М., Ципко М.І., Чепелевська Л.А., Шевченко М.В., Шпак Г.В., Ярош Н.П., Ященко Ю.Б., Андрейчин Л.В., Волошина Ю.В.Цукровий діабет – С.71-74

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2010 рік – К., 2011.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Вінницька область. Діденко Л.О., Бухановська Т.М.– С.229-233.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Сумська область. Павлюк П.О., Бухановська Т.М. – С.253-258.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2010 рік – К., 2011.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Вінницька область. Діденко Л.О., Бухановська Т.М. – С.268-275.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Сумська область. Павлюк П.О., Бухановська Т.М. – С.440-445.

Аналіз діяльності служби охорони матері та дитини в Україні. Дудіна О.О., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Лізунова Г.І., Бухановська Т.М., Осташко С.І. – С.118-149.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2011 рік / За ред.. Р.В. Богатирьової. – К., 2012.

Характеристика стану здоров’я дитячого населення України. Бухановська Т.М., Габорець Ю.Б., Андрейчин Л.В., Матвієнко І.М. – С. 65-80.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Одеська область. Бортко М.П., Бухановська Т.М. – С. 322-333.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Миколаївська область. Хотіна С.Г., Бухановська Т.М. – С. 315-322.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2011 рік  /  за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2012.

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Одеська область. Бортко М.П., Бухановська Т.М. – С. 420-431

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Миколаївська область. Хотіна С.Г., Бухановська Т.М. – С. 410-419

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2002-2011 / МОЗ України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»; за ред. Р.О. Моісеєнко, Г.О. Слабкого – К., 2012.

Цукровий діабет. Бухановська Т.М., Кризина Н.П. – С. 106-110

Збереження здоров’я в старості. Бухановська Т.М., Киричук І.М. – С. 71-75

Методичні рекомендації:

Критерії класифікації закладів охорони здоров’я за рівнями надання медичної допомоги. Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров’я України – К. : МОЗ України, 2010. – 24 с.  Слабкий Г. О., Лехан В. М., Лисак В. П., Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Бойко В.Я., Пархоменко Г.Я., Валієв О.А., Бухановська Т.М.