Google search

КОВАЛЕНКО Ольга Євгеніївна - доктор медичних наук, професор.

Професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика. 

Лікар-невролог, лікар загальної практики-сімейної медицини та лікар-рефлексотерапевт вищих кваліфікаційних категорій.

[email protected]

Освіта.

 - Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю “Лікувальна справа”.

 - заочна аспірантура з неврології в нашому університеті

 - спеціалізація з неврології

 - спеціалізація з рефлексотерапії

 - спеціалізація за фахом «загальна практика-сімейна медицина».

 - отримала другу вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені Д. Драгоманова за спеціальністю «Психологія».

Практичну діяльність розпочала з посади дільничого лікаря-спеціаліста військового шпиталю, (Казахстан), потім працювала терапевтом і після спеціалізації в нашому закладі з неврології – неврологом в міській лікарні м. Донецька. Після спеціалізації з рефлексотерапії з 1990 року і по червень 2012 р. працювала на кафедрі неврології і рефлексотерапії нашого університету, де розпочала трудовий стаж в якості старшого лаборанта кафедри. Після закінчення заочної аспірантури і захисту кандидатської дисертації під керівництвом д.м.н., професора Мачерет Є.Л. на тему «Використання лазеропунктури та мікроклімату «Біотрону» в лікуванні хворих з хронічними порушеннями мозкового кровообігу» - кандидат медичних наук (1994) та асистент кафедри (1995). Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії з 2000 р. Після захисту докторської дисертації за темою «Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-базилярному басейні при патології шийного відділу хребта», доктор медичних наук з 2007 року. Професор кафедри неврології і рефлексотерапії, як обрана за конкурсом з 2009 р. Присвоєно звання професора в 2010 році. З червня 2012 року – професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги. З 2007 по 2013 рр. обіймала посаду головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров‘я України зі спеціальності «Рефлексотерапія».

Основні напрямки науково-практичної діяльності - судинна патологія головного та спинного мозку (хронічна ішемія мозку, вертебрально-базилярна недостатність, інсульти та їх наслідки), вертеброгенні порушення нервової системи, вегетативна дисфункція, прогресуючі аутоімунні та запальні захворювання нервової системи, наслідки черепно-мозкових вертебральних травм, проблеми болю, реабілітація в неврології, наукове обгрунтування ефектів акупунктури та споріднених методів при різних захворюваннях, оптимізація методології викладання сімейним лікарям в вищій школі та ін.

В основі лікувально-діагностичних заходів, що використовує та досліджує, пріоритетним є холістичний індивідуалізований підхід до стану здоров’я кожного хворого, тому поряд з сучасним традиційним медикаментозним лікуванням хворих активно застосовує методи рефлексотерапії (голковколювання, лазеропунктуру тощо), що ґрунтуються на засадах Традиційної Китайської медицини. Свої науково-практичні здобутки в цій області презентувала на багатьох конгресах світового рівня в КНР, Японії, США, Канаді, Австралії, Південній Кореї, Болгарії, Туреччині, Німеччині та ін.

Очолює Громадську організацію цього напрямку «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» («УАРМА»).

Автор понад 600 публікацій, як наукового так і навчально-методичного характеру. Є співавтором 10 посібників, 3 монографій, 1 підручника, 12 методичних рекомендацій, має 13 деклараційних патентів на винахід та корисні моделі, авторське право на твір, а також рацпропозиції.

Є членом спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Неврологія».

Нагороджена Відзнакою Святого Пантелеймона від Православної Церкви України з нагоди Дня Медичного Працівника, червень, 2020 р.