Google search

 

Доктор медичних наук, професор

Закінчив  Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1979 році,  лікувальний факультет за спеціальністю  лікувальна справа.

З 1979 по 1980 рік працював старшим лаборантом в лабораторії патофізіології НДІ отоларингології.  З 1980 по 1983 рік - аспірант НДІ отоларингології за спеціальністю 14.00.36 - алергологія та імунологія. З 1983 по 1985 рік - молодший науковий співробітник лабораторії патофізіології НДІ отоларингології. З 1985 по 1990 рік року працював асистентом кафедри клінічної імунології та алергології КДІУЛ.  З 1990 року – доцент кафедри клінічної імунології та алергології та алергології КДІУЛ. З З 2001 року – доцент кафедри сімейної медицини, клінічної імунології та алергології КМАПО імені П.Л. Шупика. З 2001 по 2005 рік - доцент кафедри медичної генетики, клінічної імунології та алергології КМАПО імені П.Л.Шупика. З 2005 року по 11.12.2013 р. - доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика. З 12.12.2013 року по 09.09.2015 року  професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 10.09.2015 року по теперішній час - завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика.

Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей: «Клінічна імунологія», «Алергологія», «Лабораторна імунологія».

Сертифікати лікаря-спеціаліста з  дерматовенерології та дитячої алергології.

У  2018 році пройшов стажування за кордоном.

У  2018 році пройшов курси з англійської мови - отримав свідоцтво на рівні В2.

Дисертації:  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук захищена у 1984 році, за спеціальністю  14.00.36 – алергологія та імунологія; на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук захищена у 2013 році за спеціальностями: 14.03.08 – імунологія та алергологія і 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Має  більше  220 опублікованих наукових робіт, із них є статті, які надруковані у наукометричних базах Scopus, статті у фахових та іноземних, міжнародних наукометричних виданнях, отримано патенти на винаходи, приймає активну участь із доповідями у  конференціях та симпозіумах, в тому числі міжнародних.

Член  спеціалізованої вченої ради   Д 26.613.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби», 14.01.25 «Судова медицина» та 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика»  у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Член Європейської академії алергії та клінічної імунології.

Член Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ).

Дійсний член Української академії дерматовенерології.

Член редакційної ради International Journal of Antibiotics and Probiotics (Міжнародний журнал  антибіотики та пробіотики).

Являється  виконавцем міжнародного проекту «Memorandum of understanding for academic cooperation» between Shupyk National Medical Academy of  Postgraduate Education (9 Dorohozhytska Street, Kyiv, 04112 Ukraine) and Immunology Research  Institute  of  New England (358 Elm Street, Gardner, MA, 01440USA).

Член  редакційної колегії науково-практичного журналу «Клінічна імунологія та алергологія: наука і практика».

Голова експертної проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія.

Член вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Член факультетської вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика – член комісії з лікувальної роботи.