Google search

Лікувально-консультативна робота є одним із провідних напрямків кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Лікувально-консультативна робота постійно проводиться на клінічних базах кафедри, враховуючи мультидисциплінарний склад кафедри, та здійснюється за наступними напрямками: загальга практика-сімейна медицина, внутрішні хвороби, неврологія, кардіологія, невідкладна допомога, педіатрія, оториноларингологія, хірургія, гінекологія, онкологія, реабілітація, психологія, рефлексотерапія, гастроентерологія, ультразвукова діагностика тощо.

Відповідальна за лікувально-консультативну роботу кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги – к. мед. н.,  асистент Кухарська Наталія Геннадіївна.

Лікувально-консультативна допомога здійснюється на 14 клінічних базах, з них – 6 у сільській місцевості (амбулаторії сімейного типу). Клінічні бази представлені як амбулаторно-поліклінічними, так і стаціонарними та реабілітаційними відділеннями та медичними закладами.