Google search

Корисні посилання:

Кафедра радіології, як опорна кафедра зі спеціальності «рентгенологія», «ультразвукова діагностика», проводить підготовку лікарів на циклах спеціалізації за спеціальностями:

«Ультразвукова діагностика» (3 місяці)

На цикл можуть бути зараховані:

 • лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико- психологічного профілю;
 • лікарі з ультразвукової діагностики, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю


 

Мета підготовки  лікарів за спеціальністю «Ультразвукова діагностика» полягає  в оволодінні даною спеціальністю шляхом поглиблення  професійних знань, умінь та навичок у відповідності до основних досягнень зі спеціальності «Ультразвукова діагностика».

Метод навчання на циклі – аудиторно-дистанційний. Програма циклу складається з 3 основних розділів: теоретична частина у вигляді лекцій та семінарів, практична частина з відпрацюванням практичних навичок  на клінічних базах кафедри та іспит.


Програма передбачає ознайомлення  з фізико-технічними основами ультразвуку, УЗД захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору, УЗД захворювань сечовидільної системи, УЗД в акушерстві та гінекології, УЗД в ендокринології, УЗД в неонатології та педіатрії, УЗД захворювань серця, УЗ ангіологією, УЗ інтервенційними методиками дослідження.

Викладачі:

 • в.о. завідувача кафедри радіології, професор Тетяна Козаренко,
 • професор кафедри радіології Володимир Медведєв,
 • професор кафедри радіології Олексій Гончар,
 • доцент кафедри радіології Ганна Смирнова,
 • доцент кафедри радіології Нелла Волик,
 • доцент кафедри радіології Марія Кузеванова,
 • доцент кафедри радіології Марина Глоба

 «Рентгенологія» (3 місяці) - 18 кредитів (540 годин)

На цикл можуть бути зараховані:

 • лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Радіологія»
 • лікарі – спеціалісти з рентгенології, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 

Мета підготовки  лікарів за спеціальністю «Рентгенологія» полягає  в оволодінні даною спеціальністю шляхом поглиблення  професійних знань, умінь та навичок у відповідності до основних досягнень зі спеціальності «Рентгенологія». 

Формат навчання на циклі – змішаний (аудиторно-дистанційний).

Програма циклу складається трьох  основних розділів: теоретична частина у вигляді лекцій та семінарів, практична семінарська частина та іспит. Програма передбачає ознайомлення  з фізико-технічними основами різних видів опромінення, променева діагностика захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору, променева діагностика захворювань сечовидільної системи, променева діагностика захворювань малого тазу, променева діагностика в ендокринології, променева діагностика захворювань серця та органів дихання, променева діагностика захворювань скелетно-м’язевого апарату та курс нейрорадіології.

Викладачі:

 • в.о. завідувача кафедри радіології професор Тетяна Козаренко,
 • професор кафедри радіології Тетяна Бабкіна,
 • професор кафедри радіології Олексій Гончар
 • доцент кафедри радіології Ганна Бондар,
 • доцент кафедри радіології Тетяна Сахно,
 • доцент кафедри радіології Олена Поліщук,
 • доцент кафедри радіології Юлія Сторожчук,
 • асистент кафедри радіології Вікторія Кундіна.

Спеціалізація зі спеціальності "Рентгенологія" (для лікарів ЗПСМ, лікарів-терапевтів, педіатрів) (4 місяці)

Програма циклу розрахована для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів - 4 місяці - 624 год - 20,8 кредитів ЄКТС.

Мета освітньої програми спеціалізації за спеціальністю «Рентгенологія» - забезпечення належної організації освітнього процесу відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів, їх професійної готовності до самостійної діяльності, формування здатності застосовувати набуті знання, вміння та практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності .

В рамках реалізації БПР проводяться цикли тематичного удосконалення  тривалістю  2 тижня.